Jdi na obsah Jdi na menu
 


Africká mytologie

 

Africká mytologie je složitá. Afika je veliký kontinent. Existuje zde mnoho zemí, regionů, jazyků, kmenů a kutur. Další problémem jsou imperialistické vlády a nadvlády, které zasáhly do kultur těchto zemí. To vše podporuje velkou paletu různých bohů. Tradiční africká víra je převážně monoteistická, plná duchů předků.

Top afrických bohů

  1. Bumba
  2. Shanko
  3. Elegua
  4. Yemaya
  5. Abassi
  6. Obatala
  7. Eshu
  8. Orishas
  9. Anansi
  10. Olorun

 

Bumba

http://www.godchecker.com/_godpix/african/BUMBA.gif

 

Bůh zvratků - ano čtete dobře - zvratků.
Na začátku, všechno byla tma. Pak se ze tmy přišel Bumba, obří bledé postavy. Necítil se dobře. Vlastně se necítil dobře už miliony let, nebo%t jeho samota ho dělala nemocným.  Nejprve vyzracel Slunce, poté Měsíc a nakonec i Zemi. Na tu vyvrhl 9 druhů lidí. Vyčerpán usedl a sledoval, jak se lidstvo množí. Tak vznikl veškerý život na Zemi a Bumba už nebyl nikdy osamocený. - Dobrou chuť

 

Shanko

 

Picture of SHANGO
 
Bůh hromu, bubnů a tance.
Hraje v nebi na bubny pro svůj lid. Když se ozve hrom, měli byste do nebes zvolat pozdrav: "Cabio Sile Shango". Shanko je vlastně takový pařmen. Má rád tanec, veselí a hudbu. Takže jeho bytost nejlépe oslavíte za zvuku afrických bubnů - jak jinak než tancem.

 

Elegua
 
 
Bůh začátků křižovatek a příležitostí.
Křižovatku musíme brát spíše metaforicky. Je myšlena křižovatka života. Stojíte-li tedy těsně před nějakým těřkým životním rozhodnutím zeptejte se ho na radu.
 
Yemaya
Také známá jako IAMANJIE, YEMANJA, YEMONJA, YEMAYAH
Matka vody a porodu. Je také boh
yně měsíce. Její oblíbeně číslo je 7.

 

Abassi
Nigerijský Bůh Stvořitel a Pán nebe
Na popud svě manželky Atai - vytvořil přírodu a lidstvo. Po čase s hrůzou zjistil. že se lidé mezi sebou rozmnožují a jejich počet přelidňuje planetu. Selsal na lidstvo argumet a smrt, aby měl množství lidstva pod konrolou. Tak nějak si myslím že argument by nám všem bohatě stačil, ne?

 

Obatala

 

Také známý jako OLUFON, ORISALA, ORISHALA
Opilý a neukázněný Stvořitel lidského pokolení.
Vyšší bohové mu uložili vytvořit zemi. Bůh Obatala ale tuto práci podcenil a při tvorbě se notně oddával alkoholu. Proto je lidstvo tak nedokonalé. - Jen další důkaz, že se člověk vyvinul z opice.
 
Eshu
 
Bůh příležirtostí a komunikace.
Stějně jako Elegua (viz víše) Provází tento bůh člověka na cestách jeho rozhodnutími a je možné ho v tomto směru požádat o radu, ale pozor tento bůh je dost prolhaný.
 
Orishas
 
Orishas je vlastně takový více v jednom je to přes 1000 bohů v jednom těle. Stará/jí se o komunikaci a pořádek mezi světem živých a mrtvých
 
Anansi
 

http://images.macmillan.com/folio-assets/interiors-images/9780805003109.IN06.jpg

 

Pavoučí bůh, který nepřestane spřádat pavučinu lží, lstí a podvodů. Je to velmi lstivý a zlý bůh.- Stvořil SLunce a Měsíc
 
Olorun
 
Nejvyšší bůh oblohy, míru a spravedlnostiJe to velký král vesmíru.
 
Symbol Chameleona
 

V africké mytologii mají chameleoni ohromný význam. V přeneseném smyslu hrají stejnou roli jako biblický had.

Chameleoni však mají ještě víc mystických významů. Zde můžeme uvést pouze některé.

Některé africké kmeny si vypráví báji o počátku nesmrtelnosti člověka. Podle ní přinášelo člověku nesmrtelnost svaté poselství chameleonů. Protože chameleoni se pohybují velmi rozvážně a často zůstávají sedět, aby se najedli nebo očistili, pokráčovali velmi pomalu.

Na tomto místě se interpretace mnoha kmenů liší. Jedno z pojetí zní: „Had, který chameleony pronásledoval z božího příkazu, spěchal co nejrychleji za člověkem, aby mu řekl, že bude smrtelný. Když dorazili chameleoni, člověk už slyšel falešné poselství a chameleoni se vlekli zpět k bohu. Ten se rozhněval a rozhodl, že hadi a chameleoni se při každé příležitosti zabíjejí“.

Další pojetí zní: „Mezitím bylo vybráno rychlejší zvíře (jsou uváděna různá zvířata - ještěrka, zajíc, hmyz, ptáci), aby člověku vyřídilo poselství o smrtelnosti. Protože člověk toto poselství přijal, přestal chameleonovi důvěřovat. Tak na svět přišla smrt a mnoho kmenů nenávidí chameleony“.

Jiné kmeny nemají snahu chameleonům něco vyčítat a od přírodyje považují za velmi pomalé. Také na těchto málo případech můžeme poznat, jak hluboce jsou chameleoni zakořeněni v myslích afričanů.

V mytologii obyvatel Madagaskaru nehrají chameleoni žádnou významnou roli. Některé kmeny žijí velmi izolovaně a ve shodě s přírodou. Různé skupiny mají k chameleonům vytvořeny odlišné postoje. Zatímco některé kmeny na východním pobřeží se jim vyhýbají, protože přinášejí neštěstí, na jihu jsou využíváni kouzelníky k léčení nemocí. Chameleoni jsou drženi před obličejem nemocného a kouzelníci posuzují reakci. Chameleonům jsou ale připisovány také čarodějné schopnosti. Když žena pohlédne chameleonovi do oka, je tak zohavena, že se nikdy nevdá. Přirozeně, s postupující civilizací tyto pověry mizí. Podobné vlastnosti byly dříve připisovány našim mlokům Salamandra salamandra.

U mnoha národů hrají chameleoni významnou roli v léčitelství. Sušené chameleony je možné získat na trzích v severní a západní Africe.zdroj

 

obsah je majetkem www.paranormal-activity.estranky.cz a jeho kopírování je trestné

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář