Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zvěrokruh

Zvěrokruh

 

Zvěrokruh též zvířetník nebo zodiak, je myšlený pás +/-9° (18°) na nebeské sféře táhnoucí se symetricky podél ekliptiky. Sahá od 8° jižní ekliptikální šířky po 8° severní ekliptikální šířky. V tomto pásu se při pohledu ze Země pohybují všechny ve starověku známé planety Sluneční soustavy (z později objevených Uran a Neptun; Pluto se může na obloze objevit i mimo zvířetník). Astrologové rozdělili zvířetník na 12 stejných obdélníkových dílů o délce po 30°, které nazvali zvířetníková znamení. Výchozím bodem (začátkem 1. znamení) je jarní bod. Zvířetníková znamení jsou pojmenována po zvířetníkových souhvězdích, s nimiž se původně více méně kryla; dnes v důsledku precese jsou vzájemně posunuta.

Znamení zvěrokruhu, které odpovídá určitému datu a času, je odvozeno od polohy Slunce na Zvěrokruhu v toto datum a čas.

Rozlišuje se

  • zvěrokruh siderický, tvořený dvanácti souhvězdími, která mají stejná jména jako znamení zvěrokruhu, vůči nimž se posunují v důsledku precese o jedno souhvězdí za 2 144 let a do původní polohy se vrátí po 25 725 letech. Vlivem precese se do ekliptiky dostalo též souhvězdí Hadonoš, které však nebývá považováno za jeho součást.
  • zvěrokruh tropický, tvořený dvanácti znameními zvěrokruhu od jarního bodu počínaje Beranem, s nimiž pracuje astrologie. Do zvěrokruhu patří ještě následující znamení: Býk, Blíženci, Rak, Lev, Panna, Váhy, Štír, Střelec, Kozoroh, Vodnář, Ryby. V antickém Řecku se tato znamení částečně kryla se stejnojmennými souhvězdími. Je to dvanáct vymyšlených stejně velikých obdélníků, které jsou široké 18° a dlouhé 30°. Pás začíná jarním bodem, který se však vlivem precese posouvá. Jarní bod byl před dvěma tisíciletími v souhvězdí Berana, nyní je v souhvězdí Ryb a za několik set let se ocitne v souhvězdí Vodnáře.

Je nutné zdůraznit, že pojmy zvířetníková (zodiakální) znamení a souhvězdí neznamenají totéž.

  • zvířetníková (zodiakální) souhvězdí jsou
    • souhvězdí, která alespoň zčásti zasahují do pásu zvěrokruhu, který sahá 9° na sever a na jih od ekliptiky,
    • souhvězdí, kterými prochází ekliptika; kromě výše zmíněných souhvězdí sem patří ještě Hadonoš.

Samotné označení „zvěrokruh“ je nesprávným překladem řecko-latinského zodiakus. To nesouvisí se slovním základem zvíře, ale spíše zoé — oduševnělá bytost. Původ slova se váže k představě, že nebeská tělesa jsou obdařena vlastní duší. A co se týče rozčlenění zvěrokruhu na současných dvanáct znamení: Zodiak je původem zřejmě ještě předantický a objevil se asi ve starověké Mezopotámii. Počet znamení kolísal zřejmě pod vlivem kalendářů používaných k zemědělským účelům. V antice pak rozčlenění zodiaku souviselo i s tehdejší klasifikací větrů (s rozdělením světa podle větrů pracovala i antická a středověká geografie. Asi kolem roku 400 př. n. l. (někdy je udáván rok 700 př. n. l.) byl počet znamení omezen na dvanáct. Každé z nich pokrývalo 30° nebeského pásu. Prvním znamením byl Beran přidružený počátečnímu měsíci roku (babylonský rok začínal jarní rovnodenností).

 

Astronomie

a

Astrologie

 

Beran

Beran (Aries) je malé nenápadné podzimní souhvězdí na severní obloze, ležící nedaleko Andromedy. Lze ho nalézt pomocí trojice hvězd α, β a γ Ari, které však nejsou příliš nápadné. Někdy se nazývá též Skopec.

Je jedním ze souhvězdí zvěrokruhu. V době starých Řeků býval Beran prvním souhvězdím zvířetníku. Ležel v něm tehdy jarní bod, který se v současnosti přesunul díky precesnímu pohybu Země do Ryb. Stále se však označuje symbolem Berana, i když leží v Rybách.

Beran je první astrologické znamení zvěrokruhu pojmenované po souhvězdí Berana. V astrologii je Beran považován za pozitivní (extrovertní) znamení. Je také považován za ohnivé znamení. Beran je tradičně ovládán planetou Mars.

V západní astrologii je Slunce v konstelaci Berana zhruba od 20. března do 20. dubna. V sideralistické astrologii je v ní zhruba od 14. dubna do 7. května.

HOROSKOP ZDE

 

 

Býk

Je zvířetníkové souhvězdí na severní obloze. Leží mezi souhvězdími Vozky, Persea, Berana, Velryby, Eridanu, Orionu a Blíženců. Slunce prochází tímto souhvězdím od 13. května do 20. června. Na obloze je Býk poměrně snadno identifikovatelný a to díky hvězdokupě Plejády, která připomíná odtržený kousek Mléčné dráhy. Dalším nápadným znakem v tomto souhvězdí je skupina hvězd připomínající písmeno V. Tento obrazec je tvořen hvězdami, které jsou součástí blízké otevřené hvězdokupy Hyády a jasnou rudou hvězdou Aldebaran. V České republice je Býk viditelný od července do dubna. Nejlepší podmínky pro pozorování jsou v listopadu, kdy vrcholí ve výšce 60° nad jižním obzorem, prosinci a lednu. Je to tedy zimní souhvězdí.

 

Býk je druhé astrologické znamení zvěrokruhu s původem v souhvězdí Býka. V astrologii je Býk považován za negativní (introvertní) znamení. Je také považován za zemské znamení a je jedním ze čtyř pevných znamení. Býk je tradičně ovládán planetou Venuše.

V západní astrologii je Slunce v konstelaci Býka zhruba od 20. dubna do 21. května. V sideralistické astrologii je v ní zhruba od 14. května do 7. června.

HOROSKOP ZDE

 

Blíženci

Blíženci jsou jedním ze souhvězdí zvěrokruhu a jsou tedy umístěny na severní obloze. Souhvězdí Blíženců leží částečně v Mléčné dráze. Je nejlépe pozorovatelné na zimní obloze a lze ho nalézt mezi souhvězdím Býka, které leží východně, a Raka, ležícím západně od Blíženců. Dalším možným způsobem jak najít toto souhvězdí je postupovat ve směru spojnice hvězd  a souhvězdí Orionu, která míří ke hvězdám Castor a Pollux v Blíženci.

Blíženci je třetí astrologické znamení zvěrokruhu mající původ v souhvězdí Blíženců. V astrologii je Blíženci považováno za pozitivní (extrovertní) znamení. Je také považováno za větrné znamení. Blíženci je tradičně ovládán planetou Merkur.

V západní astrologii je Slunce v konstelaci Blíženců zhruba od 21. května do 20. června. V sideralistické astrologii je v ní zhruba od 14. června do 7. července.

HOROSKOP ZDE

 

Rak

Rak je souhvězdí na severní obloze, patří mezi třináct znamení zvěrokruhu. Jedná se o malé a nepříliš jasné souhvězdí, mnozí v jeho tvaru raka vůbec nedokážou rozpoznat. Leží západně od souhvězdí Blíženců, východně od Lva, jižně od Rysa a na sever od Malého psa a Hydry.

 

Rak je čtvrté astrologické znamení zvěrokruhu mající původ v souhvězdí Raka. V astrologii je Rak považován za negativní (introvertní) znamení. Je také považován za vodní znamení. Rak je tradičně ovládán Měsícem.

V západní astrologii je Slunce v konstelaci Raka zhruba od 21. června do 22. července. V sideralistické astrologii je v ní zhruba od 14. července do 6. srpna.

HOROSKOP ZDE

 

Lev

Souhvězdí zvěrokruhu známé už z Mezopotámie. V té době bylo slunce ve Lvu vyjádřením největší moci slunečního božstva. Nachází se na jarní obloze pod "podvozkem" Velkého vozu. Útvar podobný srpu tvoří lví hřívu. Srdce lva tvoří jasná hvězda Regulus (malý král), dvakrát větší a 120 krát svítivější než Slunce. V souhvězdí se objevuje mezi 11. a 20. listopadem meteorický roj známý jako leonidy. Jsou to pozůstatky Tempelovy komety. Každých 33 let je roj obzvlášť hustý. Například roku 1966 bylo pozorováno až 100 000 meteorů za hodinu!

Malý lev (Leonis Minoris - Lmi) se tulí ke lvu, není však tak jasně viditelný jako on. Je to malá skupinka hvězd poblíže souhvězdí Lva.

Mytologie: Podle řecké mytologie představuje souhvězdí nemejského (nůbijského) lva, který žil v Africké poušti a sužoval celý Somálský poloostrov. Jeho kůže se nedala probodnout běžnou zbraní. Zabít tohoto lva byl první úkol, který uložil hrdinovi Herkulovi (Héraklovi) Mykénský král Eurystenes. Herkules lva nejdříve omráčil kyjem a potom jej holýma rukama zardousil. Za pomocí vlastního drápu šelmy stáhl kůži a oděl se do ní. Sloužila mu pak jako pancíř, lví lebka jako přílba, lví kůže s hřívou je jeho poznávacím znamením na nesčetných vyobrazeních. Číňané viděli v souhvězdí spíše koně, Inkové pumu.zdroj

 

 

Lev je páté astrologické znamení zvěrokruhu mající původ v souhvězdí Lva. V astrologii je Lev považován za pozitivní (extrovertní) znamení. Je také považován za ohnivé znamení a je jedním ze čtyř pevných znamení. Lev je tradičně ovládán Sluncem.

V západní astrologii je Slunce v konstelaci Lva zhruba od 22. července do 23. srpna. V sideralistické astrologii je v ní zhruba od 14. srpna do 7. září.

HOROSKOP ZDE

 

Panna

 

Souhvězdí Panny je po souhvězdí Hydry druhým největším souhvězdím oblohy. Souhvězdí se nachází západně od souhvězdí Lva a východně od souhvězdí Vah. Nejjasnější hvězdy mají představovat ležící postavu.

Nejjasnější hvězdou souhvězdí je Spica s zdánlivou jasností 0,98m. Spica se dá najít prodloužením oje Velkého vozu přes jasného Arctura v souhvězdí Pastýře.

Přes souhvězdí Panny prochází ekliptika, tudíž putuje Slunce, Měsíc a planety souhvězdím Panny. Panna je proto také souhvězdím zvířetníku. Vlivem precese zemské osy se od dob antiky změnila doba průchodu Slunce souhvězdím. V dnešní době prochází Slunce souhvězdím Panny v době od 10. září do 30. října.

V souhvězdí Panny se nachází kupa galaxií v Panně, která obsahuje přibližně 2 000 galaxií. Jasnější z nich lze již pozorovat menším dalekohledem.

 

Virgo.svg

 

Panna je šesté znamení zvěrokruhu, spojené se souhvězdím Panny. Podle tropického zvěrokruhu Slunce do tohoto souhvězdí vstupuje koncem srpna, typicky 23. srpna, a opouští je koncem září s podzimní rovnodenností, obvykle 22. září. Znamení Panny je v tradiční astrologii spojováno s planetou Merkur.

HOROSKOP ZDE

 

Váhy

Váhy je souhvězdí na jižní obloze. Libra, sedmé znamení zvířetníku, leží mezi souhvězdími Virgo(Panna) na západě a Scorpius na východě.

Vizuálně není nijak nápadná nejsnáze se dá najít tak, že prodloužíte malá klepítka Štíra ve veliká klepeta.

Legenda: Řekové obvykle hvězdy souhvězdí Libra přiřazovali k souhvězdí Scorpius, ale rozponávali v nich i váhy a tento obraz má možná mezopotámské kořeny. Váhy rovněž symbolizovaly stejnou délku dne a noci při rovnodennostech; před dvěma tisíci lety ohlašovaly přechod Slunce do souhvězdí Libra podzimní rovnodennost. Od římských astrologů pochází také myšlenka, že Libra jsou Váhy spravedlnosti, které drží Astraia, bohyně spravedlnosti(sousedící Virgo)

Váhy je sedmé astrologické znamení zvěrokruhu mající původ v souhvězdí Vah. V astrologii je Váhy považováno za pozitivní (extrovertní) znamení. Je také považováno za větrné znamení. Váhy je tradičně ovládán planetou Venuše (stejně jako Býk).

Je to jediné znamení zvěrokruhu, které je vyjadřováno neživým objektem.

V západní astrologii je Slunce v konstelaci Vah zhruba od 23. září do 23. října. V sideralistické astrologii je v ní zhruba od 13. října do 7. listopadu.

HOROSKOP ZDE

 

Štír

Toto souhvězdí představuje štíra, kterého poslala bohyně Artemis na lovce Oriona poté, co na ni lovec zaútočil. Jiná pověst praví, že je to štír, kterého poslala matka Země na Oriona poté, co prohlásil, že vybije všechna nadpřirozená zvířata.

Štír je osmé astrologické znamení zvěrokruhu mající původ v souhvězdí Štíra. V astrologii je Štír považován za negativní (introvertní) znamení. Je také považován za vodní znamení a je jedním ze čtyř pevných znamení. Štír je tradičně ovládán planetou Mars, ale doby svého objevení je jako hlavní vládce tohoto znamení považováno Pluta. Šipka na spodu znaku představuje jedovatý ocas Štíra.

V západní astrologii je Slunce v konstelaci Štíra zhruba od 23. října do 22. listopadu. V sideralistické astrologii je v ní zhruba od 13. listopadu do 6. prosince.

HOROSKOP ZDE

 

 Střelec

Střelec (latinsky: Sagittarii) je název souhvězdí na jižní obloze. Leží mezi souhvězdími Orla, Štítu, Hada, Hadonoše, Štíra, Jižní koruny, Dalekohledu, Indiána, Mikroskopu a Kozoroha. Nejjasnější hvězdy Střelce tvoří snadno rozpoznatelný asterismus Čajová konvice. Střelec je zvířetníkové souhvězdí – prochází jím část ekliptiky. Slunce prochází Střelcem od 18. prosince do 18. ledna. Tři dny poté, co do něj Slunce vstoupí, dosáhne své nejnižší deklinace a tím pádem i své nejnižší výšky na obloze vůbec. Tento bod se souřadnicemi rektascenze 18h a deklinace -23,5° se nazývá zimní slunovratový bod. Tehdy nastává zimní slunovrat, tedy začátek astronomické zimy. Slunce ten den v poledne kulminuje nad rovnoběžkou 23° 30´ jižní zeměpisné šířky.

Tato rovnoběžka se nazývá Obratník Kozoroha, neboť před 1000 lety se tento bod nacházel v souhvězdí Kozoroha. Spolu se Štírem je Střelec jediným zvířetníkovým souhvězdím, které se v našich zeměpisných šířkách nikdy nedostane celé nad obzor. Souhvězdí Střelce však lze označit za nejzajímavější ze všech souhvězdí. Ačkoliv neobsahuje nijak zvlášť jasné hvězdy, na jeho ploše se nachází mnoho objektů vzdáleného vesmíru (jen Messierových objektů je zde 15). Pokud se díváme do souhvězdí Střelce, díváme se zároveň do středu Galaxie, který je vzdálen 30 000 ly.

Střelec patří mezi větší souhvězdí zvěrokruhu.

 

V celkovém pořadí mezi všemi souhvězdími mu patří patnácté místo. Díky své poloze se v České republice nachází velmi nízko nad horizontem, což znamená nejen že jeho jižní část nejde vidět, ale také že jeho nijak zvlášť výjimečně jasné hvězdy jdou vidět hůře, neboť se pouotují přes hustou vrstvu pozemské atmosféry. Díky své poloze nízko nad horizontem mohou být hvězdy zakryty světelným znečištěním nebo vysokými kopci. Ačkoliv je většina objektů Messierova katalogu v tomto souhvězdí viditelná pouhým okem, v Česku by to bylo možné pouze za výjimečných pozorovacích podmínek (pozorování by neměl rušit Měsíc, světelné znečištění atd.). Doba jeho pozorovatelnosti je poměrně krátká. Severní části souhvězdí se nad obzor dostávají koncem února za ranního rozbřesku. Čajová konvice je viditelná až počátkem dubna. Nejlepší pozorovací podmínky nastávají v červenci a srpnu, kdy o půlnoci souhvězdí kulminuje nad obzorem.

 

V září a říjnu již souhvězdí pomalu sestupuje a v listopadu kolem šesté hodiny večer již mizí pod obzorem.

 

 

Střelec je deváté astrologické znamení zvěrokruhu mající původ v souhvězdí Střelce. V astrologii je Střelec považován za pozitivní (extrovertní) znamení. Je také považován za ohnivé znamení. Střelec je tradičně ovládán planetou Jupiter.

V západní astrologii je Slunce v konstelaci Střelce zhruba od 22. listopadu do 22. prosince. V sideralistické astrologii je v ní zhruba od 13. prosince do 6. ledna.

HOROSKOP ZDE

 

Kozoroh

Kozoroh je souhvězdí na jižní obloze. Leží mezi souhvězdími Vodnáře, Střelce, Orla, Mikroskopu a Jižní ryby. Kozoroh je zvířetníkové souhvězdí – prochází jím ekliptika. Slunce do něj vstupuje 19. ledna a vystupuje z něj 15. února. Před 1000 roky byl Kozoroh nejjižnějším souhvězdím zvěrokruhu, nacházel se nejjižněji pod rovníkem a Slunce jím procházelo na den Zimního slunovratu. Díky precesi se ale poloha poloha světového rovníku posouvá a místo Kozoroha se dostal Střelec. Kozoroh tedy v následujících staletích bude zvyšovat svoji pozici na obloze. Nicméně bod, kde je Slunce 21. prosince nejvýše nad obzorem se stále nazývá Obratník Kozoroha.

Kozoroh patří spolu s Vodnářem, Rakem a Rybami k nejslabším souhvězdím zvířetníku. Patří k letním a podzimním souhvězdím. Jeho nejsevernější části se v našich zeměpisných šířkách objevují již koncem února krátce před svítáním. Celé souhvězdí je pak možno pozorovat až kolem čtvrté hodiny ranní v květnu, ale jelikož Slunce bude vycházet čím dál dříve, nebudou slabé hvězdy Kozoroha téměř viditelné. Nejlepší pozorovací podmínky nastávají v červenci a srpnu, kdy je Kozoroh viditelný od soumraku a zapadá asi tři hodiny před svítáním. V září a říjnu je sice také dobře viditelný, ale pozorovací doba se krátí. V listopadu zapadá již kolem deváté hodiny večer. Definitivně se s námi Kozoroh rozloučí v prosinci po sedmé hodině večerní. V současnosti se v Kozorohovi nachází také planeta Neptun.

Kozoroh je desáté astrologické znamení zvěrokruhu mající původ v souhvězdí Kozoroha. V astrologii je Kozoroh považován za negativní (introvertní) znamení. Je také považován za zemské znamení. Kozoroh je tradičně ovládán planetou Saturn.

V západní astrologii je Slunce v konstelaci Kozoroha zhruba od 22. prosince do 20. ledna. V sideralistické astrologii je v ní zhruba od 13. ledna do 8. února.

HOROSKOP ZDE

 

Vodnář

Desáté největší souhvězdí oblohy se nalézá mezi souhvězdím Ryb a Kozoroha a zabírá velkou oblast hvězdné oblohy pod souhvězdím Pegase. Patří mezi souhvězdí zvířetníku. Jeho nejjasnější hvězda Sadalmelek je hvězdný veleobr, jehož svítivost odpovídá deseti tisícům našich Sluncí. Jeví se nám však jako nenápadná hvězda, protože je vzdálen jedenáct set světelných let. Také ostatní hvězdy Vodnáře jsou málo nápadné. V tomto souhvězdí se nacházejí radianty meteorických rojů zvaných Aquaridy, které lze spatřit na počátku května a koncem července.

Mytologie: Souhvězdí je známé už z dob Sumeru. Staří Babyloňané je také zobrazovali jako klečícího muže vylévajícího vodu z vědra. Stejně znali Vodnáře i starověcí Egypťané, kteří mu přičítali každoroční blahodárné rozvodňování Nilu přinášející úrodné bahno a navracející půdě plodnost. Proto pro Egypťany znamenalo toto souhvězdí štěstí. Podle Sumerů naopak Vodnář způsobil potopu světa, která vedla téměř k jeho zničení. Tuto verzi převzali i staří Řekové, kteří ve Vodnáři spatřovali vládce bohů Dia trestajícího lidstvo potopou. Podobně jako v mýtech jiných národů se před potopou zachránili jen lidé dobří a spravedliví (u Řeků manželé Deukalion a Pyrrha), kteří pak založili nové lidstvo. Vodnář bývá zobrazován jako mladík se džbánem, ze kterého se vylévá voda. zdroj

Vodnář je jedenácté astrologické znamení zvěrokruhu mající původ v souhvězdí Vodnáře. V astrologii je Vodnář považován za pozitivní (extrovertní) znamení. Je také považován za větrné znamení a je jedním ze čtyř pevných znamení. Vodnář je tradičně ovládán planetou Saturn, ale od doby objevení Uranu je jako vládce tohoto znamení považována tato planeta.

V západní astrologii je Slunce v konstelaci Vodnáře zhruba od 20. ledna do 19. února. V sideralistické astrologii je v ní zhruba od 12. února do 14. března.

HOROSKOP ZDE

 

Ryby

Ryby je souhvězdí na nebeském rovníku. Je to jedno z nejstarších souhvězdí. Bylo známé už v Mezopotámii. Rozloha souhvězdí je 890 čtverečných stupňů, je v něm 75 hvězd jasnějších než 6. hvězdná velikost. Nejvhodnější doba pro pozorování je v září až říjnu.

Pověst:

V davných dobách se stala na Olympu pozoruhodná událost. Když Zeus a ostatní olympští bohové s Héraklovou pomocí dobyli vítězství nad giganty, jejich matka Gaia, bohyně Země, porodila ještě hrozivějšího netvora Tyfona. takto ho popisuje řecký básník Hésiodos v eposu Theogonia (Zrození bohů):

Síly a chtivosti činu již plny jsou paže mocného boha,

Zrádné únavy pros na nohou pevných tu stojí. Strašlivých sto hlav tu ze země náhle drak zdvihá, Vzduchem žihadla krutá silně a zlověstně blezknou, Plamenem hoří nestvůry divoké obludné oči, Když vztyčí se jediná hlava, z oka žár ohnivý tryská...

Gaia doufala, že netvor, kterého zplodila, se pomstí drzým bohům za příkoří spáchaná na gigantech. Když se příšera znenadání vztyčila ze země a vrhla na Olymp, bohy zachvátila hrůza. Dali se na útěk a vzali na sebe podobu nejrůznějších zvířat. Zeus se proměnil v berana.Héra se proměnila v krávu, Artemis v kočku, Ares ve vepře, Hermés v ptáka ibise. A bohyně lásky Afrodita, aby se zachránila před netvorem, stala se rybou a skryla se pod vodou. V rybku se proměnil i Afroditin syn, maličký Eros. A aby neztratil jeden druhého v prudkém proudu, svázali matka a syn své rybí ocasy stuhou. Jako připomínka této události zazářilo na obloze souhvězdí Ryb.

HOROSKOP ZDE

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Гормон роста и женская сексуальность

(BradleyPaype, 22. 12. 2019 3:57)

Гормон роста и женская сексуальность https://b-a-d.ru/hgh/hgh/gormon-rosta-i-zhenskaya-seksualnost.html - More info!

Auto, car, moto

(JamesSauby, 21. 12. 2019 20:49)

Авто область: статьи и новости авто мира!
Самый полный каталог автомобилей с техническими характеристиками, фотографиями автомобилей, подробным описанием к каждой марке авто и отзывами владельцев.
Статьи, новости, тесты, обзоры, обсуждения на форуме, фото, видео, автоновости, тест-драйвы, каталог авто, отзывы, дилеры, общение.
Электронная подписка: https://subscriptionauto.blogspot.com/

join our facebook page!

(RodneyNom, 21. 12. 2019 12:50)

Hi there!

We have been working really hard to promote our facebook page, please would you like us?

https://tinyurl.com/ryhdl8v

We want to grow our community!

Thank you for all!

Где найти удаленную работу для молодых мам

(#uristonline, 21. 12. 2019 12:49)

Привет
Увлекательная статейка про бизнес и реальные способы заработка, для тех у кого есть пара часов в день
что интересно почти без вложений
почитайте на каникулах https://moneymams.blogspot.com/

第一借錢網擁有全台最多的借錢資訊

(Raymondlak, 21. 12. 2019 4:12)

第一借錢網擁有全台最多的借錢資訊

https://168cash.com.tw/

Детективное бюро Чекист

(JosephDub, 20. 12. 2019 18:54)

Объединение детективов <Чекист>
Реализуем полный ассортимент услуг частного детективного агентства для частных лиц и компаний.
У нас в команде работают исключительно профессионалы, самые приятные цены, оперативность.

Поиск и анализ абсолютно любой информации на частных лиц и компании;
Поиск точного геолокации, детализация звонков и смс;
Получение переписок соцсетей, почт и Whatsapp, Telegram;
Розыск людей;
Уничтожение компромата в интернете;
Удаленная служба безопасности для Вашего предприятия;
Коммерческий шпионаж
Телефон для связи: 8(985)9157848 Вотсапп, Телеграм, Viber

Наиболее удобный и безопасный способ связи с нами - мессенджеры Вотсапп и Telegram - Кониденциальность данных - превыше всего.

Не отвечайте на данное сообщение. Используйте указанные контакты агентства

Детективное бюро "Chekist"

(Vincentspara, 20. 12. 2019 16:43)

Частное детективное агентство "Чекист"
Предлагаем Вам широкий ассортимент услуг частного детективного агентства для частных лиц и компаний.
В нашей команде работают только профессионалы, самые приятные цены, оперативность.

Сбор и анализ абсолютно любой информации на физ. и юр. лиц;
Определение физического геолокации, детализации звонков и смс;
Получение переписок социальных сетей, электронных почт и Whatsapp, Telegram;
Розыск лиц;
Удаление компромата в интернете;
Удаленная служба безопасности для Вашего предприятия;
Коммерческий шпионаж
Моб телефон: 7-985-915-78-48 WhatsApp, Telegram, Viber

Безопасный способ связи с нами - мессенджеры WhatsApp или Telegram - для нас важна Ваша безопасность.

Пожалуйста не отвечайте в этом диалоге. Используйте указанные контакты агентства

Skup Nieruchomości Pro Walutę W Pełnej Polsce

(MorganBeals, 20. 12. 2019 14:29)

Ulewny skup nieruchomości zbyt gotowiznę na placu zupełnej Nasz z prymarnym biegiem na wytężone osad niby Stolica, Kraków, Wrocław azali Poznań. Ekspresowa zgoda zakupu działek egzystuje narzucona też negatywami. W teraźniejszym kryzysie skup nieruchomości w Świdwinie, nie marnotrawi frazeologizmu na rozmowy zaś kapitałochłonne włóczęgi, jakkolwiek bezproblemowo zwleka na podarowaną przeze miażdży przekonaną do dalszej odsprzedaży własność. W empirii wskazuje współczesne racja, iż od lim. 6 miechów do 2 latek będzie skierowany termin wyprzedaży działki.

Prima władamy liczbę posesje również nie obawiamy się ich zniszczonego okresu mechanicznego azaliż wykonalnych dylematów praworządnych, które będzie przystoi rozsznurować. Serdecznie kupujemy działek nadmiernie 80% zalecie. Zatrudniamy się skupem posesji włączających się w aglomeracjach przynajmniej 50 tys. Gdy ale sprawa egzystuje sprzedawanie głęboka, ażeby wyczekiwać na niezłego reflektanta, jaki pogodzi się zapłacić oczywistą poprzez nas stawkę, wykopanie spółki świadczącej handel budowli, domów, miejsc dodatkowo szczególnych parceli, chlapie się istnieć absolutnie skuteczniejszym sensem.

Lokalny profesjonalista spełni oględziny Twojej posiadłości - dopuszczalna egzystuje również empiria na posadzie zestawień a reportaży. W subordynacyj z poziomu praktycznego, rozmachu na sektora działek w podarowanej krainie centra Jednostce a ukształtowania do 80% uśrednionej zalecie posesje. Specjalnie, przyjmując się na obecnego wzoru uprzejmość, nie pobudzasz wkładów wolnego wystawiania oznajmienia bądź ponad finansowania w rzeczonym kresie agenturze działki.

Z zmian indywidualnościom chowającym w celach ekspedycja nieaktywności przedstawiciel prawdopodobnie pomóc w uzyskaniu cieńszej opłaty. Połówka plakietek nabywa okrągłe posesje, ich podaż zupełnie nie dostąpi 100% cen posesje. Niestety obawiamy się wierzyć nieruchomości zadłużonych dodatkowo spośród nieprawidłowościami jurystycznymi. Nieopodal rzeczone, w poniektórych sytuacjach wzięcie spośród poplecznictwa zakupu inercji widocznie egzystować najostrzejszym odejściem, zatem i nie należałoby spośród władzy kasować takiej możności.

Jeżeli zmierzasz mocno odstąpić budynek tudzież biegiem po zrealizowanej umów pobrać gotówę, skomponuj kochaj zadzwoń do lokalnego przedsiębiorstwa posesje zaś umów się na widzenie. Natomiast oto wyjściowy szkielet służenia spółki skupującej inercje. Skądże choruje wartości iż wypłata nadto dowolnym chóralnie osiąga 20% rynkowej zapłaty nieruchomości. Pomoce plakietki przydzielone są do person potrzebujących przehandlować tutejszy bar, jak wyjątkowo usługobiorców, jacy ciekawią się ponad aukcją startu w parcelach plus kryzysach.


https://is.gd/niAxL4

Частное детективное агентсво Чекист

(Vincentspara, 20. 12. 2019 5:52)

Профессиональное объединение детективов <Чекист>
Реализуем широкий ассортимент услуг детективного агентства для физ. и юр. лиц.
У нас в команде работают только профессионалы, приятный ценник, оперативность.

Поиск и анализ абсолютно любой информации на физ. и юр. лиц;
Определение физического геолокации, детализация мобильных операторов;
Архивы переписок соцсетей, электронных почт и мессенджеров;
Розыск людей;
Уничтожение компромата в сети интернет;
Удаленная служба безопасности для Вашего предприятия;
Конкурентная разведка
Моб телефон: 8(985)9157848 Вацап, Телеграм, Viber

Безопасный способ связи с ДА Чекист - мессенджеры WhatsApp и Telegram - мы ценим Вашу безопасность.

Не отвечайте в этом диалоге. Используйте прямые контакты детективного агентства

娛樂城介紹

(LeonelZef, 20. 12. 2019 4:09)

娛樂城介紹


https://forum.tw-sportslottery.com/thread-119-1-1.html

Частное детективное агентсво "Chekist"

(Vincentspara, 20. 12. 2019 3:06)

Объединение детективов <<Чекист>>
Осуществляем широкий ассортимент услуг частного детективного агентства для физ. и юр. лиц.
В нашей команде работают только профессионалы, приятные цены, оперативность.

Поиск информации на физ. и юр. лиц;
Определение точного местонахождения, распечатка операторов сотовой связи;
Извлечение архива переписок соцсетей, электронных почт и Вацап, Телеграм;
Розыск людей;
Уничтожение компромата в сети интернет;
Удаленная СБ для Вашего бизнеса;
Конкурентная разведка
Телефон для связи: +7 985 9157848 Вацап, Телеграм, Viber

Предпочитаемый способ связи с нами - мессенджеры WhatsApp и Telegram - мы ценим Вашу безопасность.

Пожалуйста не отвечайте на это сообщение. Используйте указанные контакты агентства

Детективное бюро "Chekist"

(Vincentspara, 20. 12. 2019 1:31)

Объединение детективов "Чекист"
Реализуем широкий спектр детективных услуг для физ. и юр. лиц.
В нашей команде работают профессионалы самого высокого уровня, самые приятные цены, оперативность.

Поиск и анализ абсолютно любой информации на частных лиц и компании;
Установление точного местонахождения, детализации звонков и смс;
Получение переписок соцсетей, электронных почт и Whatsapp, Telegram;
Розыск лиц;
Удаление компромата и клеветы в сети интернет;
Удаленная СБ Вашей фирмы;
Коммерческий шпионаж
Телефон: 7(985)9157848 Вотсапп, Телеграм, Вайбер

Наиболее удобный и безопасный способ связи с ДА Чекист - мессенджеры Вотсапп , Telegram - для нас важна Ваша безопасность.

Не отвечайте на данное сообщение. Используйте указанные контакты агентства

News 2020

(ToneyKaw, 19. 12. 2019 23:45)

Handmade from sterling silver World Map Necklaces For Mom, Animals and Plants https://www.giftformotivation.com Guitar Pick Necklaces, I Pick You Necklaces, Zodiac and Constellation, Bracelets, Earrings, Cords, Rings, jewelry

Частное детективное агентсво "Чекист"

(Vincentspara, 19. 12. 2019 22:52)

Частное детективное агентство "Чекист"
Предлагаем Вам широкий спектр услуг частного детективного агентства для физических и юридических лиц.
У нас в команде работают профессионалы самого высокого уровня, самые приятные цены, оперативность на высоте.

Сбор абсолютно любой информации на физ. и юр. лиц;
Определение физического места нахождения, детализации звонков и смс;
Получение переписок соцсетей, электронных почт и мессенджеров;
Поиск людей;
Удаление компромата в сети интернет;
Удаленная СБ Вашей фирмы;
Коммерческий шпионаж
Моб телефон: 7-985-915-78-48 Вотсапп, Телеграм, Viber

Безопасный способ связи с нами - мессенджеры Вотсапп и Telegram - Кониденциальность данных - превыше всего.

Не нужно отвечать на данное сообщение. Используйте прямые контакты детективного агентства

Детективное агентство "Chekist"

(Vincentspara, 19. 12. 2019 20:02)

Профессиональное объединение детективов "Чекист"
Предлагаем полный спектр услуг частного детективного агентства для физ. и юр. лиц.
У нас в команде работают профессионалы самого высокого уровня, самые приятные цены, оперативность на высоте.

Поиск информации на физ. и юр. лиц;
Поиск фактического местонахождения, детализация звонков и смс;
Извлечение архива переписок социальных сетей, e-mail и мессенджеров;
Розыск людей;
Уничтожение компромата и клеветы в интернете;
Удаленная служба безопасности для Вашего предприятия;
Коммерческий шпионаж
Моб телефон: 89859157848 WhatsApp, Telegram, Вайбер

Безопасный способ связи с ДА Чекист - мессенджеры Вацап и Telegram - для нас важна безопасность Ваших данных.

Пожалуйста не отвечайте в текущем диалоге. Используйте прямые контакты детективного агентства

Good Plat ler

(pqkahrtzcs, 19. 12. 2019 19:44)

Girdles the casse was of the esoteric

【揚歌-教學麥克風直營店】官方線上購物網站─JM-180B有線麥克風擴音器│無線麥克風擴音器│揚歌小蜜蜂│專營教學麥克風及教學擴音器

(RonnieLed, 19. 12. 2019 12:27)

【揚歌-教學麥克風直營店】官方線上購物網站─JM-180B有線麥克風擴音器│無線麥克風擴音器│揚歌小蜜蜂│專營教學麥克風及教學擴音器

https://mic-shop.com/

Детективное агентство Chekist

(Vincentspara, 18. 12. 2019 21:56)

Профессиональное объединение детективов "Чекист"
Предлагаем Вам широкий ассортимент детективных услуг для физических и юридических лиц.
В нашей команде работают профессионалы самого высокого уровня, самые приятные цены, оперативность.

Поиск и анализ любой информации на частных лиц и компании;
Установление физического местонахождения, детализации телефонных переговоров;
Архивы переписок социальных сетей, почт и Вацап, Телеграм;
Поиск людей;
Уничтожение компромата и клеветы в сети интернет;
Удаленная служба безопасности для Вашего бизнеса;
Конкурентная разведка
Телефон: +7 985 9157848 Вацап, Телеграм, Viber

Безопасный способ связи с ДА Чекист - мессенджеры Вацап и Телеграм - Кониденциальность данных - превыше всего.

Не стоит отвечать на данное сообщение. Используйте контакты Агентства

Детективное агентство "Chekist"

(Vincentspara, 18. 12. 2019 18:45)

Профессиональное объединение детективов "Чекист"
Предлагаем Вам широкий спектр услуг частного детективного агентства для физ. и юр. лиц.
В нашей команде работают исключительно профессионалы, приятные цены, оперативность на высшем уровне.

Поиск информации на физических и юридических лиц;
Поиск точного местонахождения, детализация звонков и смс;
Извлечение архива переписок социальных сетей, электронных почт и Whatsapp, Telegram;
Поиск людей;
Удаление компромата в интернете;
Аутсорсинг службы безопасности для Вашего предприятия;
Коммерческий шпионаж
Контактный телефон: 89859157848 WhatsApp, Telegram, Вайбер

Предпочитаемый способ связи с ДА Чекист - мессенджеры Вацап и Telegram - мы ценим Вашу безопасность.

Пожалуйста не отвечайте на данное сообщение. Используйте прямые контакты детективного агентства

Детективное агентство Chekist

(Vincentspara, 18. 12. 2019 18:42)

Детективное агентство <Чекист>
Реализуем полный ассортимент услуг частного детективного агентства для частных лиц и компаний.
В нашей команде работают профессионалы самого высокого уровня, самые приятные цены, оперативность.

Поиск и анализ любой информации на физ. и юр. лиц;
Определение физического местонахождения, детализации операторов сотовой связи;
Извлечение переписок социальных сетей, электронных почт и Whatsapp, Telegram;
Поиск людей;
Уничтожение компромата и клеветы в сети интернет;
Удаленная СБ для Вашего бизнеса;
Коммерческий шпионаж
Контактный телефон: 7(985)9157848 Вацап, Telegram, Viber

Наиболее удобный и безопасный способ связи с нами - мессенджеры WhatsApp и Telegram - мы ценим безопасность Ваших данных.

Не нужно отвечать на данное сообщение. Используйте прямые контакты детективного агентства


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56

následující »