Jdi na obsah Jdi na menu
 


Egypt

 

Božstvo

historii a vývoj naleznete ZDE

 

Amón

info ZDE

"skrytý", jméno odkazuje na neviditelnost této postavy, byl původně bohem větru, který je všudy přítomný, stvořitel a Pán světa. Symbolem vzduchu je modrá barva Amónova těla a opeřená koruna, někdy vystupuje v podobě posvátných zvířat - berana nebo husy, jeho centrem byl chrám v Karnaku.

Anubis - Anup

info ZDE

"ten, jež přebývá v rouškách mumií", hlídal a sledoval mumifikace, znázorňuje ho člověk s hlavou šakala.

 

Aton

http://www.landofpyramids.org/images/aten-1.jpg

Info ZDE

bůh Slunce a Slunce samotné, za vlády Achnatona byl Aton prohlášen za jediného boha, po Achnatonově smrti byl opět obnoven dřívější systém mnohobožství.

Atum

Info ZDE

byl samozplozeným bohem stvořitelem, který povstal z pravod Nun, aby vytvořil prvotní pahorek země a dal vzniknout prvkům ve vesmíru. Byl také často spojován s královskou mocí, věřilo se, že vynáší mrtvé krále z pyramid ke hvězdám. Později začal být ochráncem všech králů na jejich cestě k posmrtnému životu. Byl znázorňován jako muž s dvojitou korunou Horního a Dolního Egypta, ačkoliv mohl být také znázorněn jako had

Bastet

Info ZDE

bohyně války s kočičí hlavou, někdy také zobrazována v kočičí podobě. Byla ztotožňována se lví bohyní Sachmet.

 

Eset (Isis)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ec/Isis.svg/2000px-Isis.svg.png

Info ZDE

nejuctívanější bohyně starého Egypta, bohyně matka, byla ideálem ženy, krásná, milující, ušlechtilá, věrná, měla kouzelnou moc k vykonávání dobra a k hájení spravedlnosti. Její kult převzali např. Řekové a Římané. Obraz Esety s chlapcem na klíně předjímá obraz bohorodičky, zobrazována jako žena s kravími rohy, mezi rohy nese hieroglyf trůnu.

 

Geb

 

Info ZDE

bůh země a země sama, ochraňoval před hady a štíry.

 

Hapi (Hopej)

 http://www.ancientegypt.co.uk/gods/explore/images/hapy.gif

Info ZDE

bůh Nilu, bůžek druhého řádu, zobrazován jako obtloustlý chlapík s ženskými prsy, které snad měly symbolizovat jeho úlohu živitele a spojitost s úrodou. Na hlavě míval misku s pěti lotosovými, popřípadě papyrovými květy. Časté je také zobrazení ve zdvojené podobě, což zase symbolizovalo jednotu Dolního a Horního Egypta.

 

Hathor

Info ZDE

bohyně nebe, bohyně lásky a radosti, hudby, pití, tance, ochránkyně žen a zemřelých, pomáhala při porodu a výchově dětí, nejdůležitější byla funkce jako bohyně lásky, byla matkou a manželkou boha slunce Rea, zobrazována byla v podobě krávy, ženy s hlavou, či ušima krávy, proto byly krávy posvátné.

 

Hor (Horus, Harachtej)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c2/Horus_standing.svg/2000px-Horus_standing.svg.png

Info ZDE

jeden z nejdůležitějších a nejstarších bohů Egypta, bůh slunce, nebe, světla, božský vládce Egypta, (podle pojetí a doby rozlišujeme asi 20 druhů Horů), nejdůležitější funkcí je funkce boha egyptského krále, chránil ho, ale i se do něj převtěloval, byl obávaným válečníkem, Slunce a Měsíc byli jeho oči,v podobě sokola nebo muže se sokolí hlavou.

Cheprer

Info ZDE

bůh Cheprer byl stvořitelem a bohem slunce. Byl znázorňován jako skarab - hovnivál nebo muž s hlavou hovnivála.To, proč byl ke znázornění boha stvořitele zvolen právě hovnivál, vyplývá z činnosti tohoto brouka. Byl pozorován, jak obaluje svá vajíčka v hnoji a válí z nich kuličku - ta představovala slunce. Broučci vylézající z kuličky hnoje připomínali vznik života z prvotní hroudy země.

Chnum

Info ZDE

vládce pramenů Nilu, Chnum stvořil člověka z hlíny a lidské tělo vytvaroval na hrnčířském kruhu, hlavní chrám měl v Asuánu na ostrově Elefantina, měla podobu muže s beraní hlavou.

 

Maat

http://www.maat.sofiatopia.org/imaat.jpg

Info ZDE

bohyně spravedlnosti, pravdy, práva a společenského řádu, účastnila se obřadu "vážení srdce", podoba ženy s pštrosím pérem na hlavě.

 

Nebthet

byla v pozdější mytologii považována za matku Anupa, boha balzamování se šakalí hlavou. Byla také sestrou Eset. Byla znázorňována v lidské podobě, ale mohla být zobrazena jako jestřáb.

 

Nun

byl zosobněním pravod chaosu, které předcházely stvoření. Věřilo se, že když bylo vše stvořeno, chaos dále existoval za okraji vesmíru a v podsvětí a byl místem vyděděnců a démonů. Mohl být zobrazován jako pavián, také se žabí hlavou nebo v lidské podobě s vousem. V druhém případě držel nad hlavou sluneční bárku

Zdroj a další bohy naleznete zde