Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak byl popraven Ježíš? - Opravdu zemřel na kříži?

 

Obecně se nepochybuje o tom, že byl Ježíš ukřižován. Existovali však další tresty, které byly v té době používané. Vydejme se tedy po stopách Kristovi smrti s Paranormal-activity.

 

Zabil Ježíše kámen?

Jedním ze způsobu tehdejších poprav bylo ukamenování. Dozvídáme se o něm i v Bibli v případu s cizoložnicí: 

Kdo z vás je bez hříchu

53Každý se pak vrátil domů,
1ale Ježíš odešel na Olivetskou horu. 2Za úsvitu se pak vrátil do chrámu, kam se k němu scházel všechen lid. Posadil se tedy a učil je. 3Znalci Písma a farizeové tehdy přivedli ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed 4se slovy: „Mistře, tato žena byla přistižena při činu, když cizoložila. 5Mojžíš nám v Zákoně přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty?“ 6Těmi slovy ho pokoušeli, aby ho mohli obžalovat.
Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. 7Když se ho však nepřestávali ptát, zvedl se a řekl jim: „Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní první hodí kamenem.“ 8A opět se sklonil a psal po zemi.
9Když to uslyšeli, začali se jeden po druhém vytrácet, počínaje od nejstarších. Nakonec tam Ježíš zůstal sám s tou ženou stojící uprostřed. 10Ježíš se zvedl a zeptal se jí: „Kde jsou tvoji žalobci, ženo? Nikdo tě neodsoudil?“
11„Nikdo, Pane,“ odpověděla.
„Ani já tě neodsuzuji,“ řekl jí Ježíš. „Jdi a už nehřeš.“ (evng. Jan 8: 53, 1 - 11)

Ježíš ale nebyl cizoložnice, že? Pozor! Tento trest se nepoužíval jen na tentno prohřešek! Vzpomeňme si smrti sv. Štěpána (kolem roku 1 – asi 36 až 40)

 

http://brno.minorite.cz/images/svati/12-26-sv.%20%C5%A0t%C4%9Bp%C3%A1n.jpg

sv. Štěpán byl pro svou víru ukamenován, mohl tak dopadnout i Ježíš?

 

Poena culleii

V římské říši byl také trest nazývaný jako Poena culleii. Trestem, původně obecným a později vyhrazeným pro otcovrahy, byla poena culeii - zašití do pytle s kohoutem, psem, hadem a krysou (či opicí) s následným svrhnutím do Tibery. Jak je jasno, šlo o trest více méně Římský a vyhrazený pro římské oobčany. Jeho použití u Ježíše je více než nepravěpodobné.

Předhozen lvům?!

Dalším oblíbeným prostředkem mučení a popravy bylo předhazování lvům. Často končili v arénách celé křesťanské rodiny. Stejně ale byli popravováni i nepřátelé státu, zloději nebo piráti. Nejznámějšími svatými byl sv. Vít (okolo 297 – okolo 304) - Odmítl se vzdát své víry, byl prý na příkaz samotného císaře Diocletiana se svými vychovateli nejprve vařen v kotli s olejem, poté předhozen lvům, a když oboje přestáli bez úhony, nakonec sťat - a Ignác z Antiochie - Zásadním momentem v Ignatiově životě se stalo jeho zatčení římskými úřady. Ty doufaly, že jeho exemplární poprava předejde dalšímu šíření křesťanství. Po Ignatiově mučednictví ve Flaviovském amfiteátru, kde byl předhozen dravým šelmám, byly jeho ostatky přeneseny zpět do Antiochie a nejprve pohřbeny vně hradeb.

Umučení sv. Ignáce z Antiochie - skončil snad i Ježív útrobách šelem?

Paranormal-activity se příliž nepřiklání k tomu, že by Ježíš zemřel tímto způsobem. Jeho odsouzení v Jeruzalémě a nikoli přímo v centru Římské říše mluví proti této tézi.

 

Smrt ohněm

Daleko před čarodějnickými procesy, měli křesťané možnost okusit "vlastní medicínu". Křesťané končili v ohni pro svou víru a přesvědčení. Známými jsou sv. Eulogius (Jáhen biskupa Fructuosa, který byl spolu s ním a dalším jáhnem pro svou víru zaživa upálen v Tarragoně - Rok úmrtí: 259 zdroj / u jeho úmrtí se ale uvádí i smrt stětí, viz níže) a sv. Augurius (Jáhen biskupa Fructuosa, který byl spolu s ním a dalším jáhnem sv. Eulogiem zaživa upálen v Tarragoně- Rok úmrtí: 259 zdoj )

Mnoho svatých a i obyčejných křesťanů končí v ohni - skončil taqm i Ježíš?

 

O hlavu kratší?!

Jak jsme si pověděli už výše dalším docela i běžným způsobem popravy bylo stětí. Skončil tak například sv. Jiří: "Na druhý den Dacián vynesl rozsudek, že má být Jiří vedený přes celé město a pak mu bude useknuta hlava." uvádí se v životopise

Dalším svatým, který takto končí je sv. Polyevkt. V životopisech svatých se píše: "S radostí sklonil svoji hlavu pod meč a přijal tak svatý křest, ve své vlastní krvi roku 259."

Poprava sv. Polyevkta

Poprav a způsobu provedení bylo mnoho a mnoho mezi nimi i

Opravdu skončil na kříži?!

Jak se praví ve filmu Saturnin: "Vyzkoušíme všechny možnosti, abychom se nakonec vrátili kté první" . Je to asi nejpravděpodobnější možnost smrti Ježíše. Ukřižování bylo v římských dobách naprosto normální. Například císař Nero (15. prosince 37 – 9. června 68) prý nechal ukřižovat na 500 křesťanů a nechal jejich kříže postavit dle jedné z halvních římských cest na výstrahu.

Paranormal-activity se tedy nejvíceš přiklání k ukřižování.

 

Pokud byl ukřižován, je klasické zobrazení správné?

 

Existovalo hned několi typů křížů a možností ukřižování.

Typy křížů

Kříž je vyobrazován v mnoha tvarech, barvách a různých stylech. Ve středověku patřil k nejpoužívanějším symbolům. Zde jsou vybrazeny základní a nejznámjší typy.

Kříž Popis Ukázka
Řecký kříž

Také znám jako crux immissa quadrata, užívá jej obvykle východní církev. Kříž má všechna čtyři ramena stejně dlouhá.

Greek cross.svg
Latinský kříž

Nejznámější podoba kříže je s prodlouženou částí svislého břevna tzv. kříž latinský. Ten je nejužívanějším symbolem západní křesťanské církve.

Christian cross.svg
Ondřejský kříž

V podobě písmene X, na němž byl umučen svatý Ondřej, nachází se např. na vlajce Skotska;

Saint Andrew's cross.svg
Kříž sv. Antonína

Někdy též kříž tau či crux commissa v podobě písmene T. V této podobě nejčastěji vytvářeli Římané kříže pro popravy;.

Tau-kruis.jpg
Svatopetrský kříž

Obrácený latinský kříž, na němž měl být podle legendy popraven apoštol Petr; vzhledově shodný se symbolem satanismu;.

Peter's Cross.svg
Ankh

též crux ansata v podobě písmene T, nad nímž je ovál nebo kruh; původně egyptský symbol života, později přijatý koptskými křestany;

Ankh.svg
Patriarchální kříž

nebo také dvojitý, kříž se dvěma příčnými břevny. Dnes platí tento kříž za biskupský. Kratší příčné břevno má naznačovat tabulku, na níž Pilát dal napsat jméno a vinu Ježíšovu.

Patriarchal cross.svg
Papežský kříž

Kříž charakterizují tři různě dlouhá příčná břevna, uspořádaná shora od nejmenšího po největší, užívá jej ve svém znaku papež.

PopesCross.svg
Pravoslavný kříž

nebo také Ruský, jako sybol jej používá ruská pravoslavná církev. Ukazuje pod dvěma vodorovnými břevny ještě jedno malé příčné břevno určené pro přibití nohou.

Cross of the Russian Orthodox Church 01.svg
Keltský kříž

Latinský kříž nebo řecký rovnoramený kříž, jehož střed obepíná kruh.

Celtic cross.svg
Labarum

Chrismon, Chi-Rho. Monogram, který tvoří řecká začáteční písmena Ježíše Krista. Latinské X je řecké CH, a latinské P je řecké R..

Simple Labarum2.svg
Kříž kalvarijní

Kříž stojí na základně, která má připomínat Golgotu.

Calvary cross.svg
hákový kříž

mnoho významů viz článek svastika.

Z těcto možností připadá nejvíce v úvahu tři typy

 

Ondřejský kříž

Saint Andrew's cross.svg

Co mluví pro?:

 1. Byl využíván, což lze dokឨzat právě na případu sv. Ondřeje.
 2. Labarum neboli Kristův pyktorgram mají prý tvořit řecká začáteční písmena Ježíše Krista. Latinské X je řecké CH, a latinské P je řecké R., ale opravdu se v něm neskrývá více? Není písmeno "P" tělem Krista a X pak křížem, na kterém zemřel?

Co mluví proti?:

 1. Tento typ nebyl zas tak hojně využíván, prozože jeho kkonstrukce byla zbytečně složitá.
 2. Labarum je opravdu složení počátečních písmen, což je doloženo.

Kříž sv. Antonína

Tau-kruis.jpg

Co mluví pro?:

 1. Byl dost často používán pro svou lehkou konstrukci.
 2. Jeho uživání dokazuje právě smrt sv. Antonína.

Co mluví proti?:

 1. Jeho konstrukce přece jen nebyla tak častá a používaná.

Vítězem Paranormal-activity se stává?

 

Latinský kříž

Christian cross.svg

 

Co mluví pro?:

 1. V první řadě je to uznávané samotnou církví
 2. Nejspoužívanější typ
 3. Nejjednodušší konstrukce

Co mluví proti?:

 1. To je právě to, že skoro nic

Paranormal-activity tedy soulasí sklasickou představou smrti Ježíše Krista, ale byl Ježíš na kříž opravdu přibit hřeby?

 

Způsoby ukřižování

Vlasntě existují dva doložené způsoby:

 1. Přivázání provazy
 2. Přibití hřeby

http://www.christnet.cz/magazinPuvodni/Obrazky/mucednici/cross250.jpg

 

následující článek je převzat ze zdroje

Představy o způsobu, jakým byl ukřižován Ježíš Kristus, mohou být mylné. Ukřižování je sice nejsilnějším symbolem křesťanství, avšak neexistuje žádný důkaz, že Ježíš byl ukřižován právě tak, jak to církev zobrazuje, uvádí se ve studii britských vědců zveřejněné v nejnovějším čísle časopisu Journal of the Royal Academy of Medicine.

"Dosažitelné zdroje ukazují, že lidé byli (v římských dobách) ukřižováváni v různých pozicích a že byly používány nejrůznější prostředky k jejich upevnění na kříž," uvádí se ve studii Pierse Mitchella a Matthewa Maslena z lékařské fakulty Imperial College v Londýně.

Autoři shromáždili ze všech dostupných pramenů svědectví o metodách ukřižování a museli konstatovat, že tyto techniky byly krajně rozdílné a společného měly v podstatě jen jedno - vždy způsobily smrt odsouzence. Z ničeho proto nevyplývá, že Ježíš musel na kříži zemřít právě tím způsobem, jak je celá staletí líčeno. "Oběti podle tehdejších zvyklostí nebyly nutně na kříž umisťovány hlavou nahoru a už vůbec na něj nemusely být přitloukány hřeby zaráženými skrz tělo do dřeva," upozorňují autoři. Přitom zdůrazňují, že ukřižování jako takové nijak nezpochybňují.

Kříže s odsouzenci byly vztyčovány ve všech směrech a mučivé upevnění hlavou dolů nebylo nijak vzácné. Popravovaní byli přivazováni ke kříži provazy, a pokud byli přibíjeni hřeby, nemuselo to být jen za ruce a nohy, ale například i do genitálií. Naopak, pokud byl odsouzenec ukřižován hlavou vzhůru, byla mu často do rozkroku dávána dřevěná podpěra, která měla částečně držet jeho váhu a prodloužit tak jeho utrpení.

Archeologické vykopávky v Izraeli vydaly zatím jediný hmotný důkaz o metodách ukřižování v dobách římských: byla nalezena kostra s hřebem dlouhým 11,5 centimetru procházejícím kostmi chodidla

Pokud lze věřit nápisu nalezenému poblíž, šlo o Žida jménem Jehonanan ben Hagkol. Na kostře nebyla však nalezena sebemenší stopa po hřebu v dlaních ani jinde na rukou. Z toho vyplývá, že zřejmě musel být horní částí těla na kříž připevněn jinak.

konec převzaté části

Paranormal-acitity si není v tomto ohledu jistá a proto neříkáme ani tak ani tak.

Jak to bylo podle vás?

 

obsah je majetkem www.paranormal-activity.estranky.cz a jeho kopírování je trestné

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Recommendations: how to promote your paranormal-activity.estranky.cz

(LatonyaFup, 27. 3. 2018 20:04)

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.

Nevim

(Matti, 21. 3. 2013 1:53)

je to vsechno jedno jak umrelo telo krista kdyz o nem vime uz pres dva tisice let a kazdy vi ze tady byl to je ta nej vec sveta tak jak rek nemuzeme ho zabit nebot jeho duse a smer uceni jak by se mel clovek chovat a myslet je v nas a porad snami

Re: Nevim

(riky, 19. 6. 2013 18:16)

No mati dávám ti za pravdu !

Re: Re: Nevim

(Admin, 20. 6. 2013 23:39)

Neni treba ro hrotit ze ne? -_-