Jdi na obsah Jdi na menu
 


Duchové


Co je to duch?

Duch (od dýchati, dech; podobně jako řec. pneuma od pneó, dýchat, vanout a lat. spiritus od spirare, dýchat) znamená původně oživující princip, odlišující živé od mrtvého. Později náboženský a filosofický pojem s velmi širokým a proměnlivým významem, někdy zaměňovaný s ženskou formou „duše“: (wikipedia)

Dle toho, co jsem vy pátral já, je duch vlastně otisk duše. Vzníká v případě násilného, či neočekávaného úmrtí. Duchové se snaží také dořešit některé věci, které za života nestihli. Mnohdy se jedná i o ty, kteří ani netuší, že zemřeli a nemohou najít cestu ven. Duchové jsou většinou neškodní - ale mohou být také násilní .

 

Pokřivené duše

Jde o duchy, kteří se mstí za svou smrt. Většinou nechávají své oběti zemřít hrůzou. Jde jim ale o to samé co normálním duchům - upozornit na sebe. Pokus se podaří jejich případ vyřešit odejdou v klidu a v míru. Na toto téma bylo natočeno spousta filmů. Jením z nejlepších je Smrtící nenávist (viz filmy). Následuje pár obrázků pokřivených duší. (jedná se o montáže ne o reálná fota).

 

http://vignette2.wikia.nocookie.net/creepypasta/images/c/c3/The_Car_Crash-_The_ghost_girl.jpg/revision/latest?cb=20140312164741

 

Přírodních náboženstvích se oživující princip chápe jako podíl člověka na něčem, co ho přesahuje. Ve smrti opouští duch (duše) mrtvé tělo a může se případně zjevovat pozůstalým ve snu. Lze ho žádat o pomoc a o radu, může chránit dům a majetek. Pokud ale nebyl zemřelý řádně pohřben, může se jeho duch vracet (srv. anglické revenant, strašidlo) a pozůstalé sužovat. Duch v nad-individuálním smyslu je potom jakési zosobnění tohoto společného principu, nadpozemská a nehmotná, ale osobní síla, kterou se lidé mohou snažit oslovit, ovlivnit a naklonit si ji (srv. indiánský Velký Duch).
V Bibli

Ve Starém zákoně se vyskytuje „duch Boží“ jako přímé působení Hospodinovo, jeho „slovo“ ve světě a mezi lidmi: účastní se stvoření světa (např. Gn 1,1 (Kral, ČEP), oslovuje proroky a ukládá jim, co mají hlásat (např. Iz 11,2 (Kral, ČEP); Ez 11,5 (Kral, ČEP). Provází své vyvolené, dodává jim odvahu a moudrost v rozhodování. Naopak duchům zemřelých se má Izrael vyhýbat.

Podobně je tomu i v Novém zákoně (např. Sk 2,4 (Kral, ČEP), kde ale už slovo duch zpravidla neznamená životní princip, nýbrž na jedné straně je Duch Boží, Duch svatý (např. Mk 13,11 (Kral, ČEP) a na druhé zlí, nečistí duchové (např. Mk 7,25 (Kral, ČEP). Vyskytuje se také protiklad ducha a těla (např. J 3,6 (Kral, ČEP) a důležitý protiklad ducha a „litery“, doslovného znění Zákona (např. 2K 3,6 (Kral, ČEP); Duch potom znamená také svobodu 2K 3,17 (Kral, ČEP).


Dělení duchů

 

"Otisky"

http://static.ddmcdn.com/gif/the-science-behind-ghost-sightings-131028-shadow.jpg

 
Každý člověk, který zemře, dostane v okamžiku své smrti šanci jako duchovní bytost projít světelným tunelem a dostat se tak do míst, kde bude poučen a osvícen. Tam má příležitost zhodnotit své konání v uplynulém životě a setrvat tam až do okamžiku své další inkarnace-tedy opětovného narození.
Někteří lidé ale okamžik, kdy se pro ně otevře světelný tunel, propásnou. Stává se tak z mnoha důvodů: závislost na jiné bytosti, závislost na majetku, potřeba cosi dokončit, strach, nedůvěra v posmrtný život, zmatenost z nastalé situace ap. Tyto bytosti pak zůstávají mezi námi bez hmotného těla, bez možnosti komunikace s námi a bez šance dále se duchovně vyvíjet.

Pro tuto svou existenci ovšem potřebují čerpat energii a jedinou jejich šancí je, brát tuto energii tak, že se přivtělí na auru živých lidí.

Živému člověku to může způsobovat mnoho potíží. Především úbytek energie, ale také neschopnost svobodného rozhodování a vývoje, protože přivtělené duchovní bytosti mohou značně ovlivňovat myšlení a chování člověka. Často dělá nebo říká věci, které by normálně nedělal. Přivtělená duchovní bytost může být dokonce někdy příčinou alkoholismu, schizofrenie, přejídání, averze vůči druhému člověku, ale také příčinou sklonu k sebevraždě.

Vždy je pro přivtělenou duchovní bytost i pro jeho hostitele dobré, když je tato duchovní bytost odeslána do míst, kam patří. I v případě, když zde zůstává pro to, aby ochraňovala pozůstalého. Protože pokud odejde kam patří, může se svobodně rozhodnout, zda se opět vrátí jako ochránce, ale tentokrát už nebude ubírat svému blízkému energii.
 

Bloudící

 
Tyto duchovní bytosti patří do stejné kategorie, jako přivtělené duchovní bytosti. Berou však energii ze silného energetického místa. Jsou známy jako ti, kteří „straší“. Jde o duchovní bytosti, které jsou vázány k určitému místu, někdy také předmětu. Často je k sobě přitahuje přítomnost psychogenní zóny.
Mohou způsobovat noční můry u osob spících v jejich „teritoriu“, projevují se zvuky, pachy,průvanem, studenými závany, pouštěním vody, blikáním světla, vypínáním a zapínáním přijímačů a někdy i pohybováním nábytku. Jsou známy i případy jejich zjevování se.
 

Vyšší duchovní bytosti a andělé

 

http://blog.amandanorman.com/wp-content/uploads/2009/08/SCAngelNightTime_thumb.jpg

 

 
V tomto případě jde o duchovní bytosti, které není třeba nikam odesílat a ani bych to nedoporučovala. Ostatně to ani nelze. Jsou to totiž nádherné bytosti, které se z vlastní vůle rozhodly nám živým pomáhat , chránit nás a na naší cestě nás vést.
Jsou vám stále nablízku a každý z nás má neustále u sebe mi¨nimálně jednoho anděla, který je jeho věrným průvodcem. Během života se tyhle bytosti mohou mnohokrát vystřídat. protože s vámi zůstávají vždy po dobu, po kterou plníte určitý životní úkol. Pokud se vám podří s nimi navázat kontakt a nebudete se stydět žádat je o pomoc, rozhodně se váš život změní v cestu plnou zázraků. A úplně největší sílu má, když svého anděla požádáte, aby pomohl někomu druhému.
 

Živelní duchové

 

http://41.media.tumblr.com/ea5fd7e84ca9bdce810e8e26cb3e55c0/tumblr_nee3ttSz5d1tqfyozo1_500.jpg

 

Lidé na Zemi si často nedovedou představit, že by mohly tady s nimi existovat bytosti, které tady žijí tak, jako my, jen třeba naším očím nejsou vždycky viditelní. V naší sféře- tedy ve sféře Země žijí bytosti, kterým se souhrnně říká elementárové, nebo elementární duchové, přírodní duchové či duchové živlů.
Jsou to bytosti, které jsou tvořeny jen jedním živlem. Člověk je narozdíl od nich tvořen všemi čtyřmi živly. Duchům země se říká gnómové, duchům ohně pak salamandři, sylfové jsou duchové vzduchu a undiny nebo nymfy jsou duchové vody. Tyhle skupiny čtyř živlů mají také své podtřídy a to jsou například známí elfové, sirény, pygmeové, rusalky, víly, vodníci, skřítkové, bludičky a další. Největším vládcem je nad nimi Velký Bůh Pan. Lidem se zjevují jen ve výjimečných případech a častěji dětem než dospělým. Zjevit se ale také můžou po správně provedeném magickém obřadu. žijí velmi podobným životem jako my. Mají svá místa, kde bydlí, rodí se a umírají jako my. Ještě existuje jeden druh elementárních duchů a to jsou duchové vytvoření uměle pomocí magického obřadu. Obvykle jsou tvořeni za určitým účelem. Typickým příkladem jsou třeba džinové, kteří měli plnit každé přání. Ale jsou tvořeni i takoví, kteří mají za úkol někoho zničit nebo mu škodit. Magik, který takového umělého ducha stvoří je ale za jeho činnost zodpovědný a také za něj nese karmické důsledky. V úrovni země se ještě vyskytují diskarnáti. To jsou duchovní bytosti zemřelých lidí, kteří neodešli po smrti do vyšších sfér, ale zůstali v této úrovni. Většinou z důvodu závislosti na někom nebo na něčem. Ke své existenci potřebují energii, kterou si berou z aury živého člověka. Posledním tvorem, o kterém budu mluvit je poltergeist, neboli bloudící duchovní bytost. To je duch, který je vázán k místu nebo předmětu. Jsou to duchové, kteří tropí hluk, mohou se i zjevovat živým lidem, stěhovat nábytek, přemísťovat věci a podobně. Jistě jste o nich už slyšeli. To všechno jsou bytosti, které žijí s námi ve sféře Země. Třebaže nejsou obvykle vidět. Není třeba se jich ale bát. Většina z nich nemá žádný prostředek k tomu, aby nám jakkoli ublížila. A někteří nám dokonce mohou i pomáhat. Rozhodně vám od nich nehrozí zdaleka takové nebezpečí, jako od některých lidí živých.

(http://www.tetakaterina.cz )

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Re: straseni

(seid, 16. 7. 2015 22:34)

pravděpodobně jen představivost ale kdyby tak podle katolíků vymítání: Exorciamus te, omnimundus.
spiritus,
omnis satanica potestas.
Omnis incursio infernalis adversii.
Omnis congregatio.
Et secta diabolica.
Ergo, draco maledicte.
Ecclesiam tuam securi tibi
facias libertate servire.
Te rogamus.audi nos.
ale to je jen pdle katolíků

nechápu to

(Petr, 19. 6. 2015 19:49)

Ahoj nerozumím proč se mi dějou zvláštní věci období od ledna do konce března.Většinou od 21:00 hod do 4 ráno (chození po koberci takové šmatlání tohle se děje nejčastěji potom kolem 2 hod ráno jako by mi někdo posvítil baterkou do očí ostré světlo probudí mě to ale nic nevidím s pocitem že někdo vedle mě je.Jednou se mi zdálo že vidím něco jako světlušku v pokoji kde spím ale bylo to jiné.Prosím o radu děsí mě to Lurtz19@seznam.cz

Re: nechápu to

(seid, 16. 7. 2015 22:24)

jak už jsem několikrát radil na zlé sny je nejlepší květ černého bezu

Duch

(Petra, 24. 6. 2015 16:55)

Duch - duše je přeměněná energie a nevzniká pouze při násilném úmrtí. Duši má každý z nás. Jsem odmala na tyto věci senzitivní. Dům ve kterém žijeme je 150 let starý. A to, že tam máme ducha nám nevadí. Začalo to vypadnutím knihy z police, předměty nám padaly na zem zničehonic, občas nebylo to hrozné. Pak když manžel byl v práci jsem cítila když jsem ležela večer v posteli na boku studený dech jako když někdo oddechuje, ale neměla jsem strach. Pak u nás byla paní co tomu rozumí a potvrdila, že je to opravdu duch zemřelého muže, který nechce odejít a zatím by nebylo dobré ho odvést do světla.

Co to bylo?

(Zzuzu, 7. 6. 2014 23:05)

Zdravím všechny a prosím o pomoc ty, kdo se vyznáte v tomto směru. Duchové, spiritismus a tak.
Moji rodiče mi před pár měsíci oznámili, že jak jsem byla mimino (ted mi bude 26) tak u mojí postýlky se naklánělo něco celé v bílé jakoby kápi, nemělo to tvář, jen místo obličeje bílo. Viděli to tam několikrát mamka i taťka nezávisle na sobě, když to ,,nachytali" a podívali se na to, tak to uteklo pod postel. Nikdy na to nepromluvili, protože prý nešlo nic říct, že byli tak v šoku. Naši nejsou blázni, ani alkoholici ani nic podobného a oba dva přísahají, že to tam několik nocí viděli. Bydlíme v rodinném domě, který je přestavěný, pár lidí tady umřelo, ale už hodně dávno, naši předci. Rodiče slyšívali šoupavé kroky po chodbě, jakoby v holínkách a nikdy tam nikdo nebyl. Jak k nám začali chodit kněží za naši starou tetou, tak tyto problémy vymizely...Co to mohlo být za osobu? Mám z toho docela smíšené pocity, protože od malička trpím depresemi a úzkostmi (teď už je to lepší, ale jako dítě jsem byla zvláštní)..nemůže to mít nějakou souvislost?

Re: Co to bylo?

(Zzuzu, 7. 6. 2014 23:22)

Ještě jen dodám ,že tomu udájně byly vidět ruce a ty byly prý skoro s jistotou ženské a na hlavě to mělo kápi

Re: Re: Co to bylo?

(aurelia, 21. 10. 2014 21:54)

A co nocni mura,nekdy ani nedokazu vyslovit hlasku kdyz mam pocit ze na me nekdo je co to je?

Re: Re: Co to bylo?

(aurelia, 21. 10. 2014 21:57)

A co nocni mura,nekdy ani nedokazu vyslovit hlasku kdyz mam pocit ze na me nekdo je co to je?

Re: Re: Co to bylo?

(aurelia, 21. 10. 2014 21:58)

A co nocni mura,nekdy ani nedokazu vyslovit hlasku kdyz mam pocit ze na me nekdo je co to je?

Re: Re: Co to bylo?

(duchovní žena, 19. 5. 2015 13:56)

ahojik vim coto bylo bílá paní vidam ji skoro porad rikala my ze se chodi koukat na miminka stoho duvodu ze o jedno při prisla nechce při nak ublížit meseto stava taky castejs kdys my miminka moc brecej nebo se v noci smejou vim ze tam je v cera sem ji videla u miho chlapecka u postilky plakala muj manzel radsi utek ven protože tomu neveril ze mluvim z duchama ja uz to mam v rodine vidam duchy mameto v rodine tose bat nemusíš odvolamto a uz tam nebude neboj

Re: Re: Co to bylo?

(Petr, 19. 6. 2015 19:34)

Duch tvého příbuzného...

Re: Co to bylo?

(j, 10. 6. 2014 17:41)

Vypada to na ducha, az na ten utek pod postel. Normalni duch proste pri vyruseni zmizi.

Re: Co to bylo?

(Lena, 17. 11. 2014 0:00)

Zdravím
Popisujete že to mělo bílou kápi, řekla bych že to nebylo nic hrozného. A určitě si myslím že to nebyla žádná smrtka a nic podobného co tu někdo popisoval. Čím světlejší bytost, postava nebo duch tak to neznamená nic špatného. Moje mamka viděla postavu v černé kápi, která ji ukazovala prstem ..prostě napomínavé gesto prstem..a zanedlouho měla bouračku. Měla štěstí že přežila ale měla opravdu namále. Těžko říct co to mohlo být, možná jen někdo nebo něco co vás chránilo nebo jen dohlíželo ale že by vás to něják ovlivňovalo si nemyslím. Vzhledem ktomu že to vypadalo jako člověk nebo mělo to obrys člověka je pravděpodobný že to byl duch mrtvého (anděl ne) ale né zlého. Naopak :) a šoupavé kroky duch vědomě dává najevo že je tam svámi ale pokud se vám nehýbají věci nebo nepadají obrazy taky to nic tak neznamená. Ublížit vám nechce. Jinak by se to už stalo nebo to dal najevo horším způsobem.

duch dědy

(janík, 27. 2. 2015 20:22)

Dobry den,
Zajimalo by mne zda duchove,či jiní bytosti se mohou dotykat osob.jednou totiz jsem cítila na tváři takové chladnejsi ne studene pohlazeni po tváři,až jsem celkově ztuhla.bylo to v baračku,kde umřel můj děda,velice casto cítim jakoby pritomnost jiné osoby v mistnosti
Dekuji za odpoved

Re: duch dědy

(zuzka , 28. 4. 2015 13:11)

ahoj prosímtě tohose nemusíš bát ano cítíšho protože se nestacil rozloucit vis me asi před 15 leti zemrel tatinek a od te doby mluvím a vidam mrtve lidi sime občas zavolaj abych jim pomohla jeto moc narocni ale pokud se porad bojis nevis komuto rict muzuti pomoc jsem moc mlada taky mam občas strach muzuse z tvim dedeckem spojit a on my uz sam rekne co chce a proc tam porad je pokud si nebudes vedet radi nebo budes mit porad strach hned my volej 722405293 rada ti pomůžu pokud zisti ze stebou komunikuju tak se name nalepi a buduti davat informace nebojse a ozvise pokud se budes bat ju

Duch na fotce

(Martin, 28. 3. 2015 13:23)

Nevím jestli to je duch, ale vypadá to jako obličej. Na fotce je teta, která říká že viděla ráno na zdi siruletu. Před půl rokem se jí otvevřely hlavní dveře. Prvaděpodobně je to můj děda, který zemřel 3.10.2008.Co mám dělát? https://www.email.cz/download/i/pB616xzVTc6iie66JA4Yj3DrLAkTpykUN83p2X6uZoii8y4SyUSIhqjfcmG0a37t8feKef8/Monika.jpg

Je to duch?

(Katka, 15. 3. 2015 23:54)

Chci se taky s vámi poradit a podělit o tom co se mi stalo.Jednou, bylo to v listopadu sedíme a koukáme s malým na televizi a zničeho nic se k nám přikutálel míček a zastavil se uprostřed nás.Nebo se vypíná televize a i se zapne hlavně večer. Dost jsem přemýšlela jestli ten sids jak se neví u tech miminek nezpůsobí něco zlého co je vezme sebou i když si budete myslet že jsem asi blázen ale nikdy se nepřišlo na to.Vím že píšu dvě věci jiné ale je toho tolik co bych psala a zažila jsem...

já ho viděla

(ami franková, 27. 11. 2013 12:22)

byla noc a veliká tma .probudla jsem se a pohlédla z postee.pak jsem to viděla............na stole někdo seděl .mislele jsem ,že je to máma.,,mami,, hlesla jsem téměř neslyšně.ono se to otočilo.mamka to nebyla.vykřikla jsem a deka mi spadja na zem .nešla jsem pro ní ,bála jsem se .a náhle to zmizelo.na tu noc nikdy nezapomenu.zbloudilý duch mě pronásleduje do dnes.ami12 let

Re: já ho viděla

(Honza. . , 15. 3. 2015 22:34)

Davej pozor do navrseni 15let.doporuciji farare at se snim poradis . . dones si svetsenou vodu..kdyby to bylo neco zleho.drzim palce.

Co to bylo??

(Rebeca, 2. 3. 2015 14:42)

Ahoj jsem Rebeca. Narodila jsem se v Americe ve městě New York. Pocházím z Ameriky ale žiju s rodinou v České republice. Žijeme ve městě České Budějovice. Jednoho dne jsem šla s mojí kamarádkou po Branišovském lese. Mysleli jsme si že je to obyčejný les. Ale stmívalo se. Kamarádka Riley mně před tím vyfotila. Potom jsme šly dál lesem. U jednoho rybníka jsme se zastavily a viděly obrysy duchů nebo lidí nad rybníkem. Málem jsme se strachy podělaly ale nakonec jsme to řekly mému taťkovi. On řekl že tam kdysi byla střelnice kde zabíjely lidi. Nevěděla jen co mám říct. Ale asi jen jediné že tam už nikdy nevkročím ani se a ten les nepodívám protože se mi už od tý doby nelíbí. Asi po 2 měsících jsme se odstěhovaly protože asi taky začalo strašit v našem domě. Bydlely jsme v rodinném baráčku na konci Českých Budějovic. Slyšely jsme večer chodit na chodbě jakoby nějaké zvířata ale neměly jsme žádné. Asi to byl duch mrtvého křečka nebo co. Nakonec jsme se přestěhovaly a nic se od té doby neděje.
Rebeca 15Let


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

následující »