Jdi na obsah Jdi na menu
 


Duchové


Co je to duch?

Duch (od dýchati, dech; podobně jako řec. pneuma od pneó, dýchat, vanout a lat. spiritus od spirare, dýchat) znamená původně oživující princip, odlišující živé od mrtvého. Později náboženský a filosofický pojem s velmi širokým a proměnlivým významem, někdy zaměňovaný s ženskou formou „duše“: (wikipedia)

Dle toho, co jsem vy pátral já, je duch vlastně otisk duše. Vzníká v případě násilného, či neočekávaného úmrtí. Duchové se snaží také dořešit některé věci, které za života nestihli. Mnohdy se jedná i o ty, kteří ani netuší, že zemřeli a nemohou najít cestu ven. Duchové jsou většinou neškodní - ale mohou být také násilní .

 

Pokřivené duše

Jde o duchy, kteří se mstí za svou smrt. Většinou nechávají své oběti zemřít hrůzou. Jde jim ale o to samé co normálním duchům - upozornit na sebe. Pokus se podaří jejich případ vyřešit odejdou v klidu a v míru. Na toto téma bylo natočeno spousta filmů. Jením z nejlepších je Smrtící nenávist (viz filmy). Následuje pár obrázků pokřivených duší. (jedná se o montáže ne o reálná fota).

 

http://vignette2.wikia.nocookie.net/creepypasta/images/c/c3/The_Car_Crash-_The_ghost_girl.jpg/revision/latest?cb=20140312164741

 

Přírodních náboženstvích se oživující princip chápe jako podíl člověka na něčem, co ho přesahuje. Ve smrti opouští duch (duše) mrtvé tělo a může se případně zjevovat pozůstalým ve snu. Lze ho žádat o pomoc a o radu, může chránit dům a majetek. Pokud ale nebyl zemřelý řádně pohřben, může se jeho duch vracet (srv. anglické revenant, strašidlo) a pozůstalé sužovat. Duch v nad-individuálním smyslu je potom jakési zosobnění tohoto společného principu, nadpozemská a nehmotná, ale osobní síla, kterou se lidé mohou snažit oslovit, ovlivnit a naklonit si ji (srv. indiánský Velký Duch).
V Bibli

Ve Starém zákoně se vyskytuje „duch Boží“ jako přímé působení Hospodinovo, jeho „slovo“ ve světě a mezi lidmi: účastní se stvoření světa (např. Gn 1,1 (Kral, ČEP), oslovuje proroky a ukládá jim, co mají hlásat (např. Iz 11,2 (Kral, ČEP); Ez 11,5 (Kral, ČEP). Provází své vyvolené, dodává jim odvahu a moudrost v rozhodování. Naopak duchům zemřelých se má Izrael vyhýbat.

Podobně je tomu i v Novém zákoně (např. Sk 2,4 (Kral, ČEP), kde ale už slovo duch zpravidla neznamená životní princip, nýbrž na jedné straně je Duch Boží, Duch svatý (např. Mk 13,11 (Kral, ČEP) a na druhé zlí, nečistí duchové (např. Mk 7,25 (Kral, ČEP). Vyskytuje se také protiklad ducha a těla (např. J 3,6 (Kral, ČEP) a důležitý protiklad ducha a „litery“, doslovného znění Zákona (např. 2K 3,6 (Kral, ČEP); Duch potom znamená také svobodu 2K 3,17 (Kral, ČEP).


Dělení duchů

 

"Otisky"

http://static.ddmcdn.com/gif/the-science-behind-ghost-sightings-131028-shadow.jpg

 
Každý člověk, který zemře, dostane v okamžiku své smrti šanci jako duchovní bytost projít světelným tunelem a dostat se tak do míst, kde bude poučen a osvícen. Tam má příležitost zhodnotit své konání v uplynulém životě a setrvat tam až do okamžiku své další inkarnace-tedy opětovného narození.
Někteří lidé ale okamžik, kdy se pro ně otevře světelný tunel, propásnou. Stává se tak z mnoha důvodů: závislost na jiné bytosti, závislost na majetku, potřeba cosi dokončit, strach, nedůvěra v posmrtný život, zmatenost z nastalé situace ap. Tyto bytosti pak zůstávají mezi námi bez hmotného těla, bez možnosti komunikace s námi a bez šance dále se duchovně vyvíjet.

Pro tuto svou existenci ovšem potřebují čerpat energii a jedinou jejich šancí je, brát tuto energii tak, že se přivtělí na auru živých lidí.

Živému člověku to může způsobovat mnoho potíží. Především úbytek energie, ale také neschopnost svobodného rozhodování a vývoje, protože přivtělené duchovní bytosti mohou značně ovlivňovat myšlení a chování člověka. Často dělá nebo říká věci, které by normálně nedělal. Přivtělená duchovní bytost může být dokonce někdy příčinou alkoholismu, schizofrenie, přejídání, averze vůči druhému člověku, ale také příčinou sklonu k sebevraždě.

Vždy je pro přivtělenou duchovní bytost i pro jeho hostitele dobré, když je tato duchovní bytost odeslána do míst, kam patří. I v případě, když zde zůstává pro to, aby ochraňovala pozůstalého. Protože pokud odejde kam patří, může se svobodně rozhodnout, zda se opět vrátí jako ochránce, ale tentokrát už nebude ubírat svému blízkému energii.
 

Bloudící

 
Tyto duchovní bytosti patří do stejné kategorie, jako přivtělené duchovní bytosti. Berou však energii ze silného energetického místa. Jsou známy jako ti, kteří „straší“. Jde o duchovní bytosti, které jsou vázány k určitému místu, někdy také předmětu. Často je k sobě přitahuje přítomnost psychogenní zóny.
Mohou způsobovat noční můry u osob spících v jejich „teritoriu“, projevují se zvuky, pachy,průvanem, studenými závany, pouštěním vody, blikáním světla, vypínáním a zapínáním přijímačů a někdy i pohybováním nábytku. Jsou známy i případy jejich zjevování se.
 

Vyšší duchovní bytosti a andělé

 

http://blog.amandanorman.com/wp-content/uploads/2009/08/SCAngelNightTime_thumb.jpg

 

 
V tomto případě jde o duchovní bytosti, které není třeba nikam odesílat a ani bych to nedoporučovala. Ostatně to ani nelze. Jsou to totiž nádherné bytosti, které se z vlastní vůle rozhodly nám živým pomáhat , chránit nás a na naší cestě nás vést.
Jsou vám stále nablízku a každý z nás má neustále u sebe mi¨nimálně jednoho anděla, který je jeho věrným průvodcem. Během života se tyhle bytosti mohou mnohokrát vystřídat. protože s vámi zůstávají vždy po dobu, po kterou plníte určitý životní úkol. Pokud se vám podří s nimi navázat kontakt a nebudete se stydět žádat je o pomoc, rozhodně se váš život změní v cestu plnou zázraků. A úplně největší sílu má, když svého anděla požádáte, aby pomohl někomu druhému.
 

Živelní duchové

 

http://41.media.tumblr.com/ea5fd7e84ca9bdce810e8e26cb3e55c0/tumblr_nee3ttSz5d1tqfyozo1_500.jpg

 

Lidé na Zemi si často nedovedou představit, že by mohly tady s nimi existovat bytosti, které tady žijí tak, jako my, jen třeba naším očím nejsou vždycky viditelní. V naší sféře- tedy ve sféře Země žijí bytosti, kterým se souhrnně říká elementárové, nebo elementární duchové, přírodní duchové či duchové živlů.
Jsou to bytosti, které jsou tvořeny jen jedním živlem. Člověk je narozdíl od nich tvořen všemi čtyřmi živly. Duchům země se říká gnómové, duchům ohně pak salamandři, sylfové jsou duchové vzduchu a undiny nebo nymfy jsou duchové vody. Tyhle skupiny čtyř živlů mají také své podtřídy a to jsou například známí elfové, sirény, pygmeové, rusalky, víly, vodníci, skřítkové, bludičky a další. Největším vládcem je nad nimi Velký Bůh Pan. Lidem se zjevují jen ve výjimečných případech a častěji dětem než dospělým. Zjevit se ale také můžou po správně provedeném magickém obřadu. žijí velmi podobným životem jako my. Mají svá místa, kde bydlí, rodí se a umírají jako my. Ještě existuje jeden druh elementárních duchů a to jsou duchové vytvoření uměle pomocí magického obřadu. Obvykle jsou tvořeni za určitým účelem. Typickým příkladem jsou třeba džinové, kteří měli plnit každé přání. Ale jsou tvořeni i takoví, kteří mají za úkol někoho zničit nebo mu škodit. Magik, který takového umělého ducha stvoří je ale za jeho činnost zodpovědný a také za něj nese karmické důsledky. V úrovni země se ještě vyskytují diskarnáti. To jsou duchovní bytosti zemřelých lidí, kteří neodešli po smrti do vyšších sfér, ale zůstali v této úrovni. Většinou z důvodu závislosti na někom nebo na něčem. Ke své existenci potřebují energii, kterou si berou z aury živého člověka. Posledním tvorem, o kterém budu mluvit je poltergeist, neboli bloudící duchovní bytost. To je duch, který je vázán k místu nebo předmětu. Jsou to duchové, kteří tropí hluk, mohou se i zjevovat živým lidem, stěhovat nábytek, přemísťovat věci a podobně. Jistě jste o nich už slyšeli. To všechno jsou bytosti, které žijí s námi ve sféře Země. Třebaže nejsou obvykle vidět. Není třeba se jich ale bát. Většina z nich nemá žádný prostředek k tomu, aby nám jakkoli ublížila. A někteří nám dokonce mohou i pomáhat. Rozhodně vám od nich nehrozí zdaleka takové nebezpečí, jako od některých lidí živých.

(http://www.tetakaterina.cz )

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Re: rochlova

(Daniel Svoboda, 12. 4. 2013 18:19)

Věřte mi NECHCETE !

Nevysvětlitelné příhody...

(Pajka, 9. 4. 2013 14:09)

Moje první setkání s nečím nevysvětlitelným se stal když mi byly 4roky,bylo už ráno do okna svítilo slunce které mě probudilo,pamatuji si to jako kdyby se to stalo včera.Ležela jsem v posteli a náhle jsem uslyšela divný zvuk,jako by někdo s něčím bouchnul,ale bylo to slabé,pak jsem ucítila vibrace,hned vedle mé postele u nohou jsem měla velký dřevěný starý stůl který se jemně trásl a když jsem se podívala pořádně tak jsem si všimla že je několik centimetrů nad zemí a celý se třese...byla jsem v šoku a bála jsem se pohnout nebo zakřičet....po chvilce jsem začala brečet a v tom vešla do pokoje moje mamka,v tom okamžiku stůl stál nehnutě na svém místě a nic se nedělo jen ná byla vyděšená a když jsem se stím svěřila mamce nevěřila mi,myslela si že jsem si to vymyslela tak mi řekla že se mi to zdálo,samozřejmě že to mohl být sen,ale já si myslím že ne,zážitek to byl silný a můj první.Moje maminka nikdy na tyhle věco moc nevěřila,ale svěřila se mi že když jsem byla miminko,můj otec spal v ložnici,mamka v obýváku a já v pokoji,mamku probudil divný zvuk,takové zvláštní hučení a viděla za oknem hrozně silné světla,hrály všemi barvami a ona se hrozně vyděsila a když ten zvuk uslyšela v mém pokoji a ty světla se tam přemýstili taky musela sebrat odvahu,měla o mě strach,když vešla přestalo to,já klidn spala v postýlce a dál se nic nedělo jen byla vyděšená.Nevím co to mohlo být,halucinace,nebo něco nadpřirozeného,nebo ufo..těžko říct,každopádně mě to do mamky překvapilo.Nevím jestli to nějak souviselo semnou.Moji přátele mi od mala říkali že jsem taková tajemná,že vnímám některé věci jinak než ostatní,a že si všímám věcí.V mém dětství jsem zažila celkem hodně příhod s přízraky,a párkrát semnou u toho byl i někdo druhý a viděl zažil to samé co já.Nejhorší však bylo když jsem zůstávala doma sama,třeba i přes den,to jsem často slýchávala kroky,nebo slyšela šeptání,měli jsem doma starší gauč a ten vždycky lupnul když si do něj někdo prudce sedl.Nikdy když nás doma bylo víc sám od sebe nelupal,ale když jsem byla doma sama,dělalo to vždy,jednou jsem se odvážila se jít na gauč podívat když jsem uslyšela ten lupavý zvuk a uviděla jsem v gauči důlek jako by tam někdo seděl...měla jsem strach...mám respekt k takovým jevům ale zároveň mě zajímají a věřím v to.Je jedno na jakém místě jsem,když jsem se přestěhovala do rodinného domku k rodičům mého přítele a čekala jsem dítě,slýchavala jsem zase divné zvuky když jsem tu byla sama,reagoval na ně i náš pes.Bydlíme v přízemí a přítelovi rodiče nahoře.Když nebyli doma(přes den) slyšela jsem tam kroky jak někdo chodí z pokoje do druhého,nikdy jsem se nešla podívat,bála jsem se že ,,něco" uvidím.Vstupní dveře do domu jsou dřevěné těžké a pokaždé hodně vržou když se otevírají.Jednou jsem zase byla doma sama jen se psem a slyšela jsem zabouchání na dveře,pes utíkal ke dveřím a kroutil ocasem,než jsem tam došla slyšela jsem to vrznutí a byla přesvědčená že někdo přišel,ale když jsem tam došla,nikdo tam nebyl,dveře byly zamčené pes se na mě zmateně koukal a kyž jsem koukala přes okno ven k brance taky tam nikdo nebyl,neovážila jsem se dveře otevřít,říká se že je za dveřmi smrt když někdo bouchá a nikdo tam není.tu rozhodně do domu nechceme!
Musím zaklepat na dřevo..od té doby co se mi narodilo dítě jsem žádný divný zážitek neměla a jsem ráda protože doma nic takového zažívat nechci,už kvůli malému.Zůstaly mi jen dzvláštní živé sny které mívám celý život,ale na ty jsem si vykla.Co mě teď láká je jezdit po tajemných místech v ČR a zkoušet nafotit nějaké fotky ...třeba se podaří vyfotit něco záhadného...děkuji Pajka z Ostravy

zdravim

(lukas, 3. 4. 2013 15:10)

zdravim uz od mala semi stava kdyz spim tak s kamenim a mam pritom otevrene oci a nemohu mluvit spis septam ( a to se snazim rvat se vseh sil) ale nejde to a nemohu se vubec hejbat prijde mi ze me nekdo skrti trva to chvlku pak to prestane

Re: zdravim

(Daniel Svoboda, 3. 4. 2013 19:41)

mohlo by to být woodoo nebo něco podobného . nejsem si jist

Re: zdravim

(admin, 5. 4. 2013 9:49)

Dobry den woodoo to nebude,

osobne si vsadin na Nachtmoora - jedine co mi nestimuje je ze jste jeste na zivu pokud je to Nachtmoor. Nachtmoor je jediny kdo dusi v noci sve obeti tim ze jim seda na hrudnik. Zbavit se ho bohuzel moc nejde - jeste se pokusim neco zjistit ale jedine co pomaha je myslet na to ze si prejete aby odesel...

Re: Re: zdravim

(mirek, 6. 4. 2013 14:25)

Jednou mě o tom říkala moje babička,stalo se to dědovi nemohl mluvit hýbat se jen koukal jako by ho někdo držel tak babička rychle vzala koště položila na zem směr ke dveřím štětinama a dědu to pustilo ale měl otlak prstů na ruce ale prý to koště pomáhá.

Re: Re: Re: zdravim

(Daniel Svoboda, 6. 4. 2013 23:53)

noční můra mě nenapadla ,jsem to ale hlupák jak mě mohlo napadnout woodoo

Duchove

(Jana (11.03.2012), 11. 3. 2013 10:33)

Dobry den,je to již delši dobu,co jse mi tenhle přibeh stal.Ležela jsem v posteli a když jsem se probudila tak vedle me ležel muj otec ktery je 13 let po smrti.Když jsem se probrala tak jsem ho vydela zhotneliho jak keme leži otočeni zady.Trochu jsem se bala,a zaroven abych nanej nesahala.Mela jsem pocit ulevy ale zaroven jsem se bala pohnout aby se mi neco nestalo.Rano jsem se probudila unavena a cely den jsem nadtim přemyšlela.Pak bych se vas chtela zeptat 2krat jse mi obevila postava v černy kapy.Jednou stala u hlavy a podruhe u nohou obličej jsem nevidela.Odte doby co jsme si přestaveli ložnici se to neopakovalo.Dekuju za odpoved mam kvam toho mnohem vic.Zatim dekuji

Re: Duchove

(Daniel Svoboda , 11. 3. 2013 21:40)

Dobrý den Jano mám za to že ve vaší ložnici byla nějaká věc spojená s vaším otcem a pokud jste se té věci zbavili tak už by se to ani do budoucna nemělo dít . Pokud jde o postavu v kápi tak bych to tipoval na přelud nebo též na ducha který je s vámi nějak spojen . Pokud by jste měla otázky mile rád se pokusím na ně odpovědět . Dám vám svůj kontakt na Facebook https://www.facebook.com/dan.svoboda.1 ,duchové a přízraky jsou můj obor .

Re: Duchove

(admin, 13. 3. 2013 15:50)

Dobry den jak rekl p. Svoboda jedna se jiste o velke spojeni s vasim otcem - obavam se ze postava v kapi mohla znacvit smrt a nebo tezkou nemoc

Přítomnost ducha ?

(505, 27. 2. 2013 16:55)

Dobrý den. Od jednoho dne se nám s kamarádkami dějí velmi divné věci a už nevíme jak to dále řešit, proto se chceme raději obrátit na nějakého profesionála, který tomu rozumí. Jednoho dne jsme s kamarádkami na intru vyvolali duchy, protože jako každý druhý jsme to chtěli zkusit. Začali jsme vyvolávat a ze začátku nám to nějak moc nešlo, a najednou se s námi spojil nějaký duch. Po chvilce jsme zjistili, že je to moje zesnulá prababička, tak jsme dostali opravdu strach. Pořád si s námi chtěla povídat, a nechtěla se od nás odpojit. Během vyvolávání moji kamarádku někdo nebo něco šťouchnul do zad, a tak jsme si mysleli, že je to někdo z kamarádek, ale když jsme se otočili nikdo tam nebyl. Po chvilce se to začalo opakovat znova a na to samé místo. Druhé kamarádce někdo nebo něco šáhlo na ruku, a měla tam červený flek, který ji začal po chvíli pálit. Když jsme ukončili vyvolávání, měli jsme všichni velmi zvláštní pocit z toho, co se tady dělo. Bylo to velmi zvláštní a už jsme to nikdy nechtěli opakovat. Od toho dne, se nám dějí divné věci. Například jsme všichni v pokoji, a v koupelně nám začnou padat věci. Můj mobilní telefon mi začal psát esemes zprávu, která ale nedávala žádný smysl. Vše nám nahnalo strach, a doufali jsme že to přestane. Ale bohužel ne. Máme velmi zvláštní návaly tepla nebo naopak zimy. Další podivné věci byly, že jsme slyšeli nějaké kroky na chodbě, ale nikdo tam nebyl. Minulý týden jsme se probudila o půl 4 ráno, a mezi dveřmi jsem viděla vysokou postavu. Myslela jsem si, že to jsou moje kamarádky, ale když jsem se jich zeptala jestli byli v noci vzhůru, říkali že ne. Pořád se v noci probouzíme s tím, že nás někdo sleduje, ale přitom tam nikdo není. Minulý týden jsem měla krém v koupelně, a když se ráno probudíme krém byl u kamarádky na nočním stolečku. A večer když jsme se chystali spát, najednou nám někdo kopl na dveří od pokoje, ale rozhodně tam nikdo nebyl, protože by jsme ho slyšeli přicházet. Všechny tyhle podivné věci se nám děly jen na intru, až do teď. Včera ráno se probudím a najednou mám na levém stehně vedle sebe dva otisky pravé nejspíš mužské ruky. Když jsem to řekla sestře, zjistili jsme, že má otisk taky. Už nevíme, jak dále pokračovat, nahání nám to opravdu strach. Poraďte nám prosím, co s tím máme dělat, protože se bojíme, že se to může ještě zhoršit. Předem děkuji za odpověď.

Re: Přítomnost ducha ?

(Admin, 3. 3. 2013 18:46)

Vas pripad je velmi slozity. Kazdopadne jste otevreli astral a bez zkuseneho media je to jako nechat otevrene dvere od bytu a mohl by si tam vlest kdokoli coz je presne vas pripad krome ducha vasi prababicky se astralem protahli ven i jine entity. Doporucuji byhledat nejake dobre medium. Problem je ze jinak duse do astralu asi zahnat nepujde. Jelikoz nelze entity s urcitosti identifikovat obratte se na tohoto cloveka on uz asi bude vetet lepe https://www.facebook.com/dan.svoboda.1

Otázka.

(Jára., 18. 2. 2013 17:31)

Dobrý den,mám takovou otázku.Už tak rok se zajímám o duchy a tyhle příbehy lidí a nedávno sem se dozvěděl od táty že Můj děda který umřel před X lety měl to samé.je možné že bych to něják podědil nebo něco ? Duchové to je opravdu moje i když se jich strašně bojím .
Děkuju za odpověď.

Re: Otázka.

(admin, 18. 2. 2013 19:44)

Dobry den. Miziva moznost tu je, ale jde spise o souhru nahod. Duchu se nemusite bat z jistych okolnosti

Otázka.

(Jára., 18. 2. 2013 17:31)

Dobrý den,mám takovou otázku.Už tak rok se zajímám o duchy a tyhle příbehy lidí a nedávno sem se dozvěděl od táty že Můj děda který umřel před X lety měl to samé.je možné že bych to něják podědil nebo něco ? Duchové to je opravdu moje i když se jich strašně bojím .
Děkuju za odpověď.

otázka

(Maruska, 12. 2. 2013 11:53)

Můžu se prosím zeptat jestli se může duch nebo zjevení objevit i v našem domě ,který jsme nekoupili ale postavili ?
Děkuji .

Re: otázka

(Admin, 12. 2. 2013 20:26)

Ano pokud je tento dum postaveny na byvalem pohrebisti, bojisti ci podobnem miste

...

(honza, 9. 1. 2013 20:53)

ahoj jsem Honza je mi 17 let a hledám někoho v okolí Trutnova kdo má zájem a nebojí se duchů a paranormálních jevů někoho kdo se nebojí třeba v noci pátrat po zřícenináćh hradů a pátrat po duchách a paranormálních jevech kdo má zájem tak ať píše na mail az222@seznam.cz

Duch vedle spící osoby

(Milan , 3. 1. 2013 3:13)

Dobrý večer, 28.11. jsem zde psal příspěvek o tom jak strejda v nemocnici umírá a chodí v noci navštěvovat maminku. Tak strejda zemřel 7.12. a maminka mi zemřela 17.12. Do posledního dne tvrdila že za ní pořád chodí a dělá jí neplechu ( tahá za nohy a deku apod. ) Nevím co to bylo, proč to bylo , maminka měla i slabší halucinace, časovou dezorientaci ale výraz v jejich očí a člověk když byl u ni a maminka říkal že teď tady stojí a řekni mu aby šel pryč. Opravdu nevím jaké byli přesné důvody, ale nic více mě nemrazilo v zádech.

duchove

(dominika, 12. 12. 2012 13:42)

verim na ne ale chci mit sveho ducha bylo by to super ale aby byl dobry


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

následující »