Jdi na obsah Jdi na menu
 


Duchové


Co je to duch?

Duch (od dýchati, dech; podobně jako řec. pneuma od pneó, dýchat, vanout a lat. spiritus od spirare, dýchat) znamená původně oživující princip, odlišující živé od mrtvého. Později náboženský a filosofický pojem s velmi širokým a proměnlivým významem, někdy zaměňovaný s ženskou formou „duše“: (wikipedia)

Dle toho, co jsem vy pátral já, je duch vlastně otisk duše. Vzníká v případě násilného, či neočekávaného úmrtí. Duchové se snaží také dořešit některé věci, které za života nestihli. Mnohdy se jedná i o ty, kteří ani netuší, že zemřeli a nemohou najít cestu ven. Duchové jsou většinou neškodní - ale mohou být také násilní .

 

Pokřivené duše

Jde o duchy, kteří se mstí za svou smrt. Většinou nechávají své oběti zemřít hrůzou. Jde jim ale o to samé co normálním duchům - upozornit na sebe. Pokus se podaří jejich případ vyřešit odejdou v klidu a v míru. Na toto téma bylo natočeno spousta filmů. Jením z nejlepších je Smrtící nenávist (viz filmy). Následuje pár obrázků pokřivených duší. (jedná se o montáže ne o reálná fota).

 

http://vignette2.wikia.nocookie.net/creepypasta/images/c/c3/The_Car_Crash-_The_ghost_girl.jpg/revision/latest?cb=20140312164741

 

Přírodních náboženstvích se oživující princip chápe jako podíl člověka na něčem, co ho přesahuje. Ve smrti opouští duch (duše) mrtvé tělo a může se případně zjevovat pozůstalým ve snu. Lze ho žádat o pomoc a o radu, může chránit dům a majetek. Pokud ale nebyl zemřelý řádně pohřben, může se jeho duch vracet (srv. anglické revenant, strašidlo) a pozůstalé sužovat. Duch v nad-individuálním smyslu je potom jakési zosobnění tohoto společného principu, nadpozemská a nehmotná, ale osobní síla, kterou se lidé mohou snažit oslovit, ovlivnit a naklonit si ji (srv. indiánský Velký Duch).
V Bibli

Ve Starém zákoně se vyskytuje „duch Boží“ jako přímé působení Hospodinovo, jeho „slovo“ ve světě a mezi lidmi: účastní se stvoření světa (např. Gn 1,1 (Kral, ČEP), oslovuje proroky a ukládá jim, co mají hlásat (např. Iz 11,2 (Kral, ČEP); Ez 11,5 (Kral, ČEP). Provází své vyvolené, dodává jim odvahu a moudrost v rozhodování. Naopak duchům zemřelých se má Izrael vyhýbat.

Podobně je tomu i v Novém zákoně (např. Sk 2,4 (Kral, ČEP), kde ale už slovo duch zpravidla neznamená životní princip, nýbrž na jedné straně je Duch Boží, Duch svatý (např. Mk 13,11 (Kral, ČEP) a na druhé zlí, nečistí duchové (např. Mk 7,25 (Kral, ČEP). Vyskytuje se také protiklad ducha a těla (např. J 3,6 (Kral, ČEP) a důležitý protiklad ducha a „litery“, doslovného znění Zákona (např. 2K 3,6 (Kral, ČEP); Duch potom znamená také svobodu 2K 3,17 (Kral, ČEP).


Dělení duchů

 

"Otisky"

http://static.ddmcdn.com/gif/the-science-behind-ghost-sightings-131028-shadow.jpg

 
Každý člověk, který zemře, dostane v okamžiku své smrti šanci jako duchovní bytost projít světelným tunelem a dostat se tak do míst, kde bude poučen a osvícen. Tam má příležitost zhodnotit své konání v uplynulém životě a setrvat tam až do okamžiku své další inkarnace-tedy opětovného narození.
Někteří lidé ale okamžik, kdy se pro ně otevře světelný tunel, propásnou. Stává se tak z mnoha důvodů: závislost na jiné bytosti, závislost na majetku, potřeba cosi dokončit, strach, nedůvěra v posmrtný život, zmatenost z nastalé situace ap. Tyto bytosti pak zůstávají mezi námi bez hmotného těla, bez možnosti komunikace s námi a bez šance dále se duchovně vyvíjet.

Pro tuto svou existenci ovšem potřebují čerpat energii a jedinou jejich šancí je, brát tuto energii tak, že se přivtělí na auru živých lidí.

Živému člověku to může způsobovat mnoho potíží. Především úbytek energie, ale také neschopnost svobodného rozhodování a vývoje, protože přivtělené duchovní bytosti mohou značně ovlivňovat myšlení a chování člověka. Často dělá nebo říká věci, které by normálně nedělal. Přivtělená duchovní bytost může být dokonce někdy příčinou alkoholismu, schizofrenie, přejídání, averze vůči druhému člověku, ale také příčinou sklonu k sebevraždě.

Vždy je pro přivtělenou duchovní bytost i pro jeho hostitele dobré, když je tato duchovní bytost odeslána do míst, kam patří. I v případě, když zde zůstává pro to, aby ochraňovala pozůstalého. Protože pokud odejde kam patří, může se svobodně rozhodnout, zda se opět vrátí jako ochránce, ale tentokrát už nebude ubírat svému blízkému energii.
 

Bloudící

 
Tyto duchovní bytosti patří do stejné kategorie, jako přivtělené duchovní bytosti. Berou však energii ze silného energetického místa. Jsou známy jako ti, kteří „straší“. Jde o duchovní bytosti, které jsou vázány k určitému místu, někdy také předmětu. Často je k sobě přitahuje přítomnost psychogenní zóny.
Mohou způsobovat noční můry u osob spících v jejich „teritoriu“, projevují se zvuky, pachy,průvanem, studenými závany, pouštěním vody, blikáním světla, vypínáním a zapínáním přijímačů a někdy i pohybováním nábytku. Jsou známy i případy jejich zjevování se.
 

Vyšší duchovní bytosti a andělé

 

http://blog.amandanorman.com/wp-content/uploads/2009/08/SCAngelNightTime_thumb.jpg

 

 
V tomto případě jde o duchovní bytosti, které není třeba nikam odesílat a ani bych to nedoporučovala. Ostatně to ani nelze. Jsou to totiž nádherné bytosti, které se z vlastní vůle rozhodly nám živým pomáhat , chránit nás a na naší cestě nás vést.
Jsou vám stále nablízku a každý z nás má neustále u sebe mi¨nimálně jednoho anděla, který je jeho věrným průvodcem. Během života se tyhle bytosti mohou mnohokrát vystřídat. protože s vámi zůstávají vždy po dobu, po kterou plníte určitý životní úkol. Pokud se vám podří s nimi navázat kontakt a nebudete se stydět žádat je o pomoc, rozhodně se váš život změní v cestu plnou zázraků. A úplně největší sílu má, když svého anděla požádáte, aby pomohl někomu druhému.
 

Živelní duchové

 

http://41.media.tumblr.com/ea5fd7e84ca9bdce810e8e26cb3e55c0/tumblr_nee3ttSz5d1tqfyozo1_500.jpg

 

Lidé na Zemi si často nedovedou představit, že by mohly tady s nimi existovat bytosti, které tady žijí tak, jako my, jen třeba naším očím nejsou vždycky viditelní. V naší sféře- tedy ve sféře Země žijí bytosti, kterým se souhrnně říká elementárové, nebo elementární duchové, přírodní duchové či duchové živlů.
Jsou to bytosti, které jsou tvořeny jen jedním živlem. Člověk je narozdíl od nich tvořen všemi čtyřmi živly. Duchům země se říká gnómové, duchům ohně pak salamandři, sylfové jsou duchové vzduchu a undiny nebo nymfy jsou duchové vody. Tyhle skupiny čtyř živlů mají také své podtřídy a to jsou například známí elfové, sirény, pygmeové, rusalky, víly, vodníci, skřítkové, bludičky a další. Největším vládcem je nad nimi Velký Bůh Pan. Lidem se zjevují jen ve výjimečných případech a častěji dětem než dospělým. Zjevit se ale také můžou po správně provedeném magickém obřadu. žijí velmi podobným životem jako my. Mají svá místa, kde bydlí, rodí se a umírají jako my. Ještě existuje jeden druh elementárních duchů a to jsou duchové vytvoření uměle pomocí magického obřadu. Obvykle jsou tvořeni za určitým účelem. Typickým příkladem jsou třeba džinové, kteří měli plnit každé přání. Ale jsou tvořeni i takoví, kteří mají za úkol někoho zničit nebo mu škodit. Magik, který takového umělého ducha stvoří je ale za jeho činnost zodpovědný a také za něj nese karmické důsledky. V úrovni země se ještě vyskytují diskarnáti. To jsou duchovní bytosti zemřelých lidí, kteří neodešli po smrti do vyšších sfér, ale zůstali v této úrovni. Většinou z důvodu závislosti na někom nebo na něčem. Ke své existenci potřebují energii, kterou si berou z aury živého člověka. Posledním tvorem, o kterém budu mluvit je poltergeist, neboli bloudící duchovní bytost. To je duch, který je vázán k místu nebo předmětu. Jsou to duchové, kteří tropí hluk, mohou se i zjevovat živým lidem, stěhovat nábytek, přemísťovat věci a podobně. Jistě jste o nich už slyšeli. To všechno jsou bytosti, které žijí s námi ve sféře Země. Třebaže nejsou obvykle vidět. Není třeba se jich ale bát. Většina z nich nemá žádný prostředek k tomu, aby nám jakkoli ublížila. A někteří nám dokonce mohou i pomáhat. Rozhodně vám od nich nehrozí zdaleka takové nebezpečí, jako od některých lidí živých.

(http://www.tetakaterina.cz )

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Divná škola

(Max, 1. 3. 2015 20:38)

Asi před měsícem jsem se s rodičemi přestěhovala do Ameriky do města New York. Jsem češka ale Otec dostal šanci k práci ve firmě Matel. Ale já jsem šla do internátní školy. Jsme bohatí a rodiče si mohly dovolit mně dát na fotografickou internátní školu. První den Pan učitel Jefferson zadal každému úkol aby vyfotily dané věci v přírodě. Potom jedna spolužačka Tailor dolejzala za učitelem a prosila ho aby to nemusela dělat a tak. Potom zazvonilo na přestávku a byl konec hodiny. Šla jsem na záchodky. první úkol byl vyfotit motýla. Ale já měla šanci protože když se zavřou dveře na záchodě otevře se samo okno. Bylo mi to divné ale za týden jsem i na to zvykla. A na tom záchodě lítal motýl. Zdálo se mi to taky divné (komu ne) a to okno jsem zavřela. Na pokoji sem byla sama protože každý měl svůj pokoj. V pokoji se mi asi porouchalo světlo nebo co protože pořád blikalo. Bála jsem se. Ale potom se dělo něco divnějšího něco mi začalo vyhazovat věci ze šatníku. To jsem nevydržela a zašla jsem to říct panu ředitelovi Johnsonovi. Jemu se to taky zdálo divné protože prý na jeho škole nestraší. Druhý den jsem šla na záchodky a viděla jsem mrtvou studentku. Běžela jsem pro pana učitele Jeffersona a řekla jsem mu o té mrtvole. Šel jse tam podívat a řekl že je to Chole punkerská holka s modrými vlasy. Všimla jsem si že to je moje nejlepší kamrádka ze školky. Byla jsem smutná. Po 6-ti hodinách jsem byla zase na pokoji. Tentokrát jsem se bála víc viděla jsem nějaké obrysy duchů a lidí. Šla jsem ke kamarádce na pokoj. Ona se se jmenovala Daina. Zjistila jsem že je těhotná. Nechápu s kým protože ona je taková uzavřená holka která je jen v pokoji a nikdo za ní nechodí.
Potom za Panem ředitelem Johnsonem chodilo víc studentů si stěžovat že si myslí že tu straší a tak. Po pár dnech ministerstvo zavřelo školu. Po měsíci jsem se šla podívat jak vypadá. Byla to jedna velká troska a nevím jak se to stalo,protože tam bylo víc těl.
Od té doby nechodím do školy ale mám soukromého učitle.
Max 18let
(podle skutečné události)

Re: Divná škola

(Tailor, 1. 3. 2015 20:46)

Max you think that when you write it how our former school scares you'll have money I think not ! Those corpses are dead teacher's who wanted the school to explore and see what happened. I do not know about you but my grandfather Director Mr. Johnson said that the school was built on the former cemetery still with corpses . So they were about Max

obraz na skle

(Jana, 9. 2. 2015 10:37)

Ahoj i ja mam takovy divny zazitek.s kamarady jsme sedeli v noci a bavili se.prikladali v krbovkach a zniceho nic se na dverich kamen na skle zacal obevovat obrazek zeny v habitu s kosou nad hlavou. Kamarad to chtel setrit,ale bylo zvlastni,ze obrazek byl nakresleny z venkovni strany skla a byl ze smuly,kterou jsme museli oskrabat.v zapeti se obevil stejny obraz na sklenenych dverich,ale byl z ledu.zajmalo by me co by to mohlo znamenat.

smrt

(Mara, 31. 1. 2015 20:15)

Ahoj
Vím, že to nesouvisí moc s duchy, ale třeba mi to někdo vysvětlí.
Nedávno mi umřel příbuzný. A den před tím chtěl vidět všechny své známé. Bez ohledu na to kolik mu bylo a jak daleko ho musel jeho syn dovést.
A když jsme o tom doma mluvily, řekl mi děda, že než umřela moje prababička měla takový zvláštní pohled. Rozhlédla se po svém pokoji, ve kterém se narodila, strávila svůj život a později i umřela. Jako by si ho chtěla zapamatovat. Děda řekl, že na ten pohled nikdy nezapomene.
Mě by zajímalo, jestli je možné, aby věděli, že umřou?

žeby znamení??

(denisa, 6. 12. 2014 19:04)

Dobrý den jednou jsem šla chodbou(v noci)a byly otevřené dveře do kuchyně.Najednou se tam objevila malá holčička ale moje malá sestra to být nemohla spala.A ta holčička mi zamávala a zase zmizela.Dodnes mně nenapadá kdo by to mohl být. Teď jsme u babičky a v noci jsem mněla zvláštní sen .ASI přes 3 lety mi umřel děda a na silvestra 2013 babička. V tom snu byl duch mé babičky,jakoby mně před něčím varovala nebo mi dávala nějáké znamení.Dneska jsme seděli v obýváku a slyšeli jsme jak někdo chtěl otevřít vchodové dveře.Mamka se tam hned šla podívat a nikdo tam nebyl a nikdo z nás to udělat nemohl protože jsme všichni seděli v obýváku. A zloděj atd. to být taky nemohl protože tam máme schodiště a nestihl by ho sejít takže by jsme ho viděli. Jakoby to bylo něáké varování nebo znamení. Denisa 11let

Re: žeby znamení??

(seid, 8. 12. 2014 22:53)

V případě s holčičkou jen odhadem mohl to být duch ale taky to mohla být jen iluze a strach ze tmy. V případě snu s babičkou uvádíte přímo ducha babičky, v tom případě to mohlo být varování ale pokud to nebyl duch babičky ale jen sen o babičce tak to byl jen sen. U vchodových dveří nevím záleží na tom jestli je to byt a nebo domek, mohl to být jen průvan.

co to bylo ?

(Domča, 23. 11. 2014 0:04)

Dobrý den , též bych se chtěla poděli s mým zážitkem.
Letošní rok pro mou rodinu byl celkem obtížnější. V lednu mi zemřela babička v nemocnici a po té hned v únoru prababička též v nemocnici.
Pár dnů před tím než měla prababička pohřeb mě šíleně moc bolela pravá lopatka. Nechala sem to být myslela jsem že jsem se jen špatně vyspala, ale v den kdy měla pohřeb mě začala bolet pravá část zad v místě ledviny. Zjistilo se že mám silný zánět pravé ledviny tak jsem byla hospitalizována. Abych se už dostala k věci která mi do teď vrtá hlavou. Probudila jsem se v polední klid po horečce , otočila se směrem ke zdi a najednou jsem pocítila jak kdyby se přeze mě někdo poléhavě nahnul a pousmál se. Nemohla jsem se ani hnout otevřít oči prostě nic. Asi po půl minutě jsem se už konečně dokázala otočit a když sem se zeptala slečny co se mnou byla na pokoji jestli tu náhodou nebyla sestra nebo někdo tak mi odpověděla že ne. Byla mě navštívit jedna z babiček či to byl jen výplod mé fantazie ? A taky by mě zajímalo jestli ten zánět či ty bolesti do toho nějak nezapadají.

Re: co to bylo ?

(seid, 8. 12. 2014 22:38)

Tato situace byla jen z horečky ze zánětu a ztráty blízkého člověka, zjednodušeně mozek se vyrovnával s danou situací.

duch v okne

(Roman, 26. 7. 2014 8:28)

Dobrý den jednou sem jel ze školy autobusem doma nikdo nebyl to sem si jistí táta byl na služební cestě a máma v práci a najadnou když sem jil tím autobusem nahoře v mém pokoji v okně do silnice stála náká pruhledná postava když sem došel domu dveře byly dokořán ale nikdo nikde nebyl je vylouceno ze zlodej protože to je malá vesnice o 20 barákách druhí den sem šel po škole k babičce tak si mi skácela a řekla že mi včéra umřel déda a potom mi řekla že večer vidéla nakeho pruhledného muže v zrcadle ve výtahu nevite nekdo co by to mohlo bit moc vam dekuji

Re: duch v okne

(Admin, 27. 7. 2014 23:10)

Mohlo se jednat o tzv ektoplazmu, i kdyz je fakt, ze nekterym dusim trva dele nez si uvedomi co se stalo a ze by meli opustit misto, kse pred rim byly. Mohlo se tedy jednat o jakysi otisk Vaseho dedecka

Duchove

(Luka, 17. 7. 2014 23:15)

Vim ze existuji mam stim skusenosti

místo činu

(¨natalie koktava, 2. 6. 2014 16:58)

Než jsem se narodila,tak přímo uprostřed domu byl hřbitov
co mě právě děsí
vidím věci který nechci vidět
slyším je, sou kolem nás
lidi mají s toho strach,
ale chci vyřešit záhadu
mrtví a živí jsou kolem nás?
Nebo je to jen hra
¨pomůžemi někdo?
Který sre nebojí

fak

(dan, 30. 5. 2014 16:50)

omg to ne však se mně děje taki omg je to hnus

duch dědy?

(anonim, 18. 5. 2014 9:47)

Dobrý den,
Před dvěma lety se mi stala zvláštní věc. Byla jsem se svým bratrancem, sestrou a bratrem v rokli. Od začátku jsem z toho měla divný pocit. V tom sem zahlédla něco bílého za stromem. Tak povídám taky jste to viděly ( přitom sem ukázala na ten strom ). Můj bratranec řekl že to taky viděl. V tom zničehonic vykřikl můj bratr: utíkejte. Když jsme doběhli dost daleko od toho místa tak se bratr svěřil že tam viděl bílou postavu která vypadala jako náš děda. Když jsme přišli domů tak nám mamka smutně oznámila že děda zemřel.

ghjb

(figurka, 3. 5. 2014 23:32)

Je normal ze s kamaradkou vidime toho sameho

Duch jménem Míša(Michal)

(Ver'da, 14. 4. 2014 19:45)

Ahojte mám jednu kamarádku z minecraftu a jednoho dne se me zeptala Věříš na duchy a já jo Potom mi něco psala Že ve vaně je duch a že ho musím otřít kapesníkem mokrym ze je od krve udelala jsme to pak mi žekla ze jsme pomohla 5-6 letymu chlapečkovi a od te doby asi uz 1 mesíc je stále u mě a stale citím že někdo na mě šahá a že na me neco sedí Někdy mam strach vidím někdy černé obrysy a tak...Pravda dříc jsem na duchy neverila ale ted.. je vše jinak

duch

(Duch, 10. 4. 2014 16:54)

Ahoj jednoho dne jsem asi kolem 22:00 hodiny večerní ležel v postely naproti mě byla televize a zed z té zdi se začala vynořovat bílá postava koukala na mě a povídala takovým tichým hlasem POMOC ja se lekl přišel jsem blíž a ona jako kdybi se mě bála odstoupila k oknu a já si znova lehl pak se objevila fakt velice hnusná pusa já se lekl zařval jsem a utekl k mámě vše jsem ji vyprávěl ale ona mi nevěřila.Nevíte co to mohlo být nějaký znamení nebo prosím
co ? poradte :(

Re: duch

(Verča, 14. 4. 2014 19:32)

Ne nwm ale vetšinou se mi stáva ze vidím černé obrysy a mam strach.. :(
A zajímalo by me co to znamená..

hezký

(Anonymka, 26. 9. 2013 17:05)

je to hezký :)

Re: hezký

(ANONIM, 17. 3. 2014 16:35)

co presne ? pokud myslis duch tak to teda s tebou nesouhlasim :DD


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

následující »